2011 / 4

01.01.2012

Adiktologie 4/2011

Zveřejnil: doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D. | Poslední úprava: 01.01.2012

Citace

197 EDITORIAL
Adiktologická spolupráca na oboch brehoch Moravy
Novotný, V.

200 PŮVODNÍ PRÁCE / ORIGINAL ARTICLE
HIV/AIDS v českých denících v proměnách času
HIV/AIDS in the Czech Media (1996–2009)
Kvášová, S., Nečas, V.

208 Je možná detekce a identifikace nových syntetických drog (NSD) pomocí orientačních testů?
Can Rapid Tests Be Used to Detect and Identify New Synthetic Drugs (NSDs)?
Páleníček, T., Kuchař, M.

216 Rozdíly v barevnosti výtvarných prací osob závislých na alkoholu a závislých na nealkoholových drogách
Colour Differences in Art Work of People Addicted to Alcohol and Non-alcohol Drugs
Čermák, B.

226 Vzťah osobnostných faktorov, reziliencie a sebaúcty k výskytu pravidelného fajčenia tabakových cigariet a skúseniosti s marihuanou medzi slovenskými dospievajúcimi
The Association of Personality Factors, Resilience, and Self-esteem with Tobacco and Marijuana Smoking among Slovak Adolescents
Gajdošová, B., Orosová, O.

236 PŘEHLEDOVÝ ČLÁNEK / REVIEW ARTICLE
Evaluace primárněpreventivních intervencí v ČR: Realizované výzkumné studie
Evaluation of the Drug Prevention Interventions in the Czech Republic
Miovský, M., Šťastná, L., Gabrhelík, R., Jurystová, L.

248 Krátký přehled účinků „tanečních drog“: MDMA, ketamin a GHB
A Brief Overview of the Effects of „Club Drugs“: MDMA, Ketamine, and GHB
Gabrhelík, R.

256 DISKUSE / DISCUSSION
Etické otázky činnosti iniciativy Project Prevention
Ethical Issues of the Project Prevention Initiative
Pavlovská, A.

235 ZPRÁVY / NEWS

Klíčová slova

Abstrakt

Nahoru
*/ ?> Adiktologie 4/2011 Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet