Bakalářské práce

07.09.2016

Rizikové sexuální chování a rekreační užívání drog na českobudějovické taneční scéně: korelační studie

Zveřejnil: Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D. | Poslední úprava: 07.09.2016

Hlavním cílem práce je zjistit souvislosti mezi užíváním návykových látek a rizikovým sexuálním chováním u návštěvníků tanečních akcí na českobudějovické taneční scéně.

Citace

Fürstová, M. (2016). Rizikové sexuální chování a rekreační užívání drog na českobudějovické taneční scéně: korelační studie. Bakalářská práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Klinika adiktologie.

 

Klíčová slova

Taneční drogy, rizikové sexuální chování, prevalence, taneční scéna, návyková látka

Abstrakt

Hlavním cílem práce je zjistit souvislosti mezi užíváním návykových látek a rizikovým sexuálním chováním u návštěvníků tanečních akcí na českobudějovické taneční scéně.

Metody: Výsledky práce byly zpracovány na základě odpovědí ze strukturovaného anonymního dotazníku od 100 návštěvníků různých tanečních akcí v Českých Budějovicích.

Výsledky: Bylo zjištěno, že mezi užíváním návykových látek a rizikovým sexuálním chováním jsou patrné souvislosti. Valná většina respondentů, kteří se někdy chovali sexuálně rizikově a nebo své chování za sexuálně rizikové považují, se tohoto chování dopustili pod vlivem nějaké návykové látky. Nejčastěji se jednalo o alkohol nebo jeho kombinaci s nějakou další drogou.

Závěry: Celoživotní prevalence užívání návykových látek je u návštěvníků tanečních akcí v Českých Budějovicích větší, než prevalence u obecné populace. Výsledky ukázaly, že většina respondentů (89 %) má alespoň jednu zkušenost s rizikovým sexuálním chováním. Z výsledků výzkumu lze též konstatovat, že užívání návykových látek a sexuální rizikové chování spolu úzce souvisí.


Nahoru
*/ ?> Rizikové sexuální chování a rekreační užívání drog na českobudějovické taneční scéně: korelační studie Ilustrační foto

  • Soubory ke stažení
  • Sdílet článek
  • Sdílet