Bakalářské práce

07.09.2016

Pilotní provoz Systému výkaznictví preventivních aktivit pro školy a školská zařízení

Zveřejnil: Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D. | Poslední úprava: 07.09.2016

Hlavním cílem bakalářské práce je analýza zpětných vazeb od školních metodiků prevence.

Citace

Šťastná, B. (2016). Pilotní provoz Systému výkaznictví preventivních aktivit pro školy a školská zařízení. . Bakalářská práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Klinika adiktologie.

 

Klíčová slova

Primární prevence, systém výkaznictví, preventivní aktivity, školy, školská zařízení, celonárodní úroveň, jednotný systém

Abstrakt

Východiska: Školní metodik prevence (dále jen ŠMP) vyhodnocuje minimální preventivní program každý školní rok. V rámci projektu VYNSPI vznikl návrh systému výkaznictví preventivních aktivit. On-line systém výkaznictví (dále jen SV) byl navržen s cílem sjednocení podoby výkazů o preventivních aktivitách a poskytnutí školám jako nástroj k (auto-) evaluaci.

Cíle práce: Hlavním cílem bakalářské práce je analýza zpětných vazeb od školních metodiků prevence.

Soubor: Sběru dat se zúčastnilo 60 školních metodiků prevence ze základních a středních škol čtyř krajů České republiky, z nichž 90 % respondentů bylo ženského pohlaví. Průměrný počet let praxe ŠMP byl 24,2 let a 76,6 % respondentů má specializační studiumŠMP.

Metody: Zpětná vazba byla získána on-line dotazníkem. Výsledky byly vyhodnoceny popisnou statistikou v MS Excel.

Výsledky: Zpětné vazby od ŠMP či ostatních pracovníků v prevenci ohledně systému výkaznictví vyšly s pozitivním ohlasem. Kolem 73 % respondentů rozumělo použité terminologii a bylo spokojeno s grafickou podobou SV. Závěrečné vygenerování výkazu vPDF formě vyšlo jako užitečné pro 73 % respondentů a 46,6 % respondentů využije této PDF podoby výkazu jako podklad pro závěrečné hodnocení minimálního preventivního programu na škole. Respondenti ohodnotili on-line SV průměrnou známkou 1,64.

Závěr: SV je hodnocen lidmi z praxe jako užitečný nástroj pro evaluaci preventivníchaktivit na dané škole. Širší implementace do praxe je možná.


Nahoru
*/ ?> Pilotní provoz Systému výkaznictví preventivních aktivit pro školy a školská zařízení Ilustrační foto

  • Soubory ke stažení
  • Sdílet článek
  • Sdílet