Bakalářské práce

07.09.2016

Práce s rodinou klienta

Zveřejnil: Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D. | Poslední úprava: 07.09.2016

Tato bakalářská práce se zabývá tématem rodinné terapie.

Citace

Vedralová, G. (2016). Práce s rodinou klienta. Bakalářská práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Klinika adiktologie.

 

Klíčová slova

Vztahy, drogy, rodina, rodinná terapie

Abstrakt

Tato Bakalářská práce se zabývá tématem rodinné terapie. Popisuje práci terapeutů s rodinou klienta během terapie.

Hlavní cíl práce je získat dostatečný vhled do problematiky rodinné terapie a porozumět práci terapeutů. Dalším cílem je demonstrovat postupy a metody terapeutů na rodině. V neposlední řadě mezi cíle patří také propojení rodinné terapie a adiktologického přístupu. Práce se dělí na dvě části, na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou popsány teorie rodinné terapie. Informace pro teoretickou část byly čerpány z rešerše v databázi provedené roku 2016. Praktická část je postavena na základě obsahového rozboru zápisů z jednotlivých sezení rodiny v rodinné terapii. Za každým zápisem ze sezení, následuje krátká rozvaha o práci a zvolených přístupů rodinné psychoterapie terapeutů. Tímto práce docílila propojení teoretické a praktické části. Z práce vyplývá, že terapeuti mají svůj vlastní terapeutický styl. Během rodinné terapie se nejvíce opírají o terapeutický přístup strategický a strukturální.


Nahoru
*/ ?> Práce s rodinou klienta Ilustrační foto

  • Soubory ke stažení
  • Sdílet článek
  • Sdílet