Bakalářské práce

07.09.2016

Alternativní způsoby aplikace u injekčních uživatelů drog

Zveřejnil: Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D. | Poslední úprava: 07.09.2016

Hlavním cílem práce bylo zjistit míru informovanosti, motivace a postoje klientů na otevřené drogové scéně v Praze k alternativním způsobům aplikace.

Citace

Ventura, V. (2016). Alternativní způsoby aplikace u injekčních uživatelů drog. Bakalářská práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Klinika adiktologie.

 

Klíčová slova

Abstrakt

Východiska: Injekční aplikace drog je nejrizikovějším způsobem, jak drogu aplikovat. I přes tento fakt, je to způsob aplikace, který je mezi problémovými uživatel drog v České republice preferován.

Cíle: Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit míru informovanosti, motivace a postoje klientů na otevřené drogové scéně v Praze k alternativním způsobům aplikace. Dílčím cílem je prozkoumat, jaké překážky by mohly stát v pozadí slabšího využívání alternativních aplikací, a to jak na straně klientů, tak v nabídce pracovníku terénních programů v Praze.

Metody: Kvalitativní metoda výzkumu. Data byla získávána pomocí polostrukturovaného interview a následně podrobena analýze.

Výsledky: Výsledky výzkumu, odpovídají na výzkumné otázky a umožňují tak lepší orientaci v problematice komplikací způsobených injekční aplikací.


Nahoru
*/ ?> Alternativní způsoby aplikace u injekčních uživatelů drog Ilustrační foto

  • Soubory ke stažení
  • Sdílet článek
  • Sdílet