Bakalářské práce

07.09.2016

Možnosti a meze testování dětí při podezření na akutní intoxikaci návykovou látkou na vybraných pražských středních odborných učilištích

Zveřejnil: Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D. | Poslední úprava: 07.09.2016

Tato práce se zabývá využitím nástroje testování dětí při (důvodném) podezření na akutní intoxikaci návykovou látkou.

Citace

Vondrová, A. (2016). Možnosti a meze testování dětí při podezření na akutní intoxikaci návykovou látkou na vybraných pražských středních odborných učilištích. Bakalářská práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Klinika adiktologie.

 

Klíčová slova

Testování dětí, testování na školách, návyková látka, odborné učiliště, legislativa

Abstrakt

Tato práce se zabývá využitím nástroje testování dětí při (důvodném) podezření na akutní intoxikaci návykovou látkou. V teoretické části  vymezuje související pojmy a popisuje legislativní rámec ukotvení nástroje testování; představuje testování jako odborný pojem, jeho cíl, význam a praktické použití v prostředí školy. Dále pojmenovává možnosti a meze spojené s nástrojem testování. V závěru první části hledá a představuje další možnosti represivně – preventivního přístupu při aplikaci tohoto nástroje, a nezapomíná na význam následné péče o testované dítě, a to včetně využití existujících adiktologických služeb. Ve výzkumné části pak analyzuje rozhovory pedagogických pracovníků a hledá odpověď na využitelnost testování v praxi, tedy jak je s tímto nástrojem zacházeno, zda a jak je používán, jeho meze a možnosti. Zároveň pracuje s faktorem snižování rizik jeho zneužití ze strany pedagogických pracovníků vůči problémovým dětem.

Cílem práce je získat obecný a přehledný vhled do reality na středních odborných učilištích v kontextu využití nástroje testování studentů, řádně definovat pojmy z této oblasti, nabídnout přehled realizovaných postupů a být podkladem pro diskusi nad tímto tématem s ohledem na rekodifikaci tzv. tabákového zákona. Zásadním zjištěním je chybná interpretace přínosů testování ve školách a používání tohoto nástroje jako důkazu pro udělení sankce, nikoliv k diagnostice. Tyto výsledky by mohly přispět k diskuzi o možnosti testování a zároveň nabídnout komplexnější pohled na tuto problematiku, která dosud nebyla v České republice – až na jednu výjimku – systematicky zpracována.


Nahoru
*/ ?> Možnosti a meze testování dětí při podezření na akutní intoxikaci návykovou látkou na vybraných pražských středních odborných učilištích Ilustrační foto

  • Soubory ke stažení
  • Sdílet článek
  • Sdílet