Minulé ročníky

12.12.2013

Cena adiktologie 2013

Zveřejnil: Michaela Namyslovová | Poslední úprava: 06.02.2014

Zástupci Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, Rady Ceny adiktologie a Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti J. E. Purkyně předali již po osmé Cenu Kiron a Ceny adiktologie. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo na závěr odborné konference ESF projektu NETAD Bílá místa na mapě adiktologických služeb, která se konala 12. 12. 2013 v prostorách Děkanátu 1. LF UK a VFN.

Jak název metaforicky napovídá, letošní konference byla soustředěna na bílá místa na mapě adiktologických služeb, tedy témata, na něž je v současnosti užitečné i potřebné zaměřit pozornost odborné veřejnosti.

Program konference byl sestaven z různorodých tematických bloků:

  1. děti a mladiství v adiktologických službách,
  2. ženy, těhotenství a kouření,
  3. adiktologie v péči o seniory,
  4. substituční léčba u pervitinu.

V úvodu každého bloku byla přednesena prezentace, po níž následovala moderovaná diskuse.

V závěru programu proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů v kategorii Cena adiktologie, která je udělována za významný přínos v oboru adiktologie a v kategorii Cena "Kiron" za nejlepší adiktologický počin roku pro jednotlivce nebo organizaci.

Cenu Kiron za nejlepší adiktologický počin roku 2013 získala Česká asociace adiktologů, a to za realizaci zdravotních výkonů profese adiktologa. Další oceněný cenou Kiron byl o.s. Prevent (za akci Železný adiktolog).

Cenu adiktologie 2013 převzala Arnoštka Maťová za celoživotní přínos oboru adiktologie.

 


Nahoru
*/ ?> Cena adiktologie 2013 Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet