Minulé ročníky

03.12.2014

Cena Adiktologie a Cena Kiron za rok 2015

Zveřejnil: Mgr. Jaroslav Šejvl | Poslední úprava: 15.10.2016

Zástupci Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, SCANu, Rady Ceny adiktologie a Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti J. E. Purkyně a České asociace adiktologů předali již po desáté Cenu Kiron a Cenu Adiktologie. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo na závěr odborné konference "Program Zdraví 2020 jako příležitost pro rozvoj preventivních a léčebných opatření také v adiktologii?" konané v rámci projektu PRVOUK - P 03 / LF1 / 9, která se konala 10. 12. 2015 v prostorách děkanátu 1. LF UK a VFN v Praze.

Tématické zaměření konference nebylo zvoleno náhodně. Obor adiktologie stále prochází komplikovaným vývojem, a diskuse nad jeho preventivními a léčebnými intervencemi jsou stále velmi aktuální.

Úvodní slova na konferenci pronesli děkan 1. LF UK v Praze prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., zástupce ředitelky VFN v Praze MUDr. Jan Bříza, CSc. a přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. Konference byla, tak jako každoročně rozdělena do jednotlivých bloků.

První blok se věnoval problematice Akčního plánu v oblasti tabáku (Zdraví 2020), a na něj přímo navazovala téma nekuřáckých nemocnicí a možnosti a limity úhrad, při léčebné práci s kuřáky.

Druhý blok by zaměřen na pokusy o řešení problémů s tabákem v Českých zemích od počátku 20. století do první světové války; zároveň jsme se věnovali preventivním aktivitám v oblasti kouření při práci s dětmi na základních a středních školách a o vzniku nového spolku - České asociace studentů adiktologie.

Třetí blok se věnoval otázkám řešení závislosti na tabáku v terapeutické komunitě a otázkám souběžných závislostí - tabák a gambling.

Na závěr konferenčního bloku byli vyhlášeni laureáti a vítězové Ceny Adiktologie a Ceny Kiron.

Poslední blok se zaměřil na problematiku pacientů závislých na tabáku na detoxu, novým doporučeným postupům v oblasti léčby závislosti na tabáku, kombinovaným závislostem a možnostem sestry v rámci krátké intervence.

Držitelem Ceny adiktologie se stal doc. PhDr. Vladimír Řehan (za celoživotní přínos rozvoje péče o závislé) a Cenu Kiron získal prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. za projekt VYNSPI II.


Nahoru
*/ ?> Cena Adiktologie a Cena Kiron za rok 2015 Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet