Minulé ročníky

22.06.2016

Cena adiktologie 2015

Zveřejnil: Mgr. Jaroslav Šejvl | Poslední úprava: 22.06.2016

Rok 2015 byl pro Cenu adiktologie výjimečným rokem, neboť toto prestižní ocenění bylo uděleno již jubilejním - desátým rokem. Tak, jak je již tradiční, před samotným udělením ocenění se konala národní odborná konference, v tomto roce zaměřená na problematiku závislosti na tabáku. Konference opět probíhala pod záštitou ředitelky VFN v Praze Dany Juráskové a děkana 1. LF UK v Praze Aleksiho Šeda v reprezentativních prostorách děkanátu.

Odborný program konference se v letošním roce nesl na téma: "Program zdraví 2020 jako příležitost pro rozvoj preventivních a léčebných opatření také v adiktologii?", kdy jsme se v programu specificky věnovali problematice závislosti na tabáku.

Program konference byl rozdělen do 5ti bloků - první blok se věnoval otázkám akčního plánu  k tabáku v rámci programu Zdraví 2020 (Lenka Kostelecká), dále projektu "Nekuřácká nemocnice", kdy tomuto velmi zajímavému tématu se věnoval Martin Matoulek a blok uzavírala Jana Bolková s přednáškou na téma - Přímá úhrada versus zdravotní pojištění: specifika úhrad práce s kuřákem.

V druhém bloku se Matěj Černý věnoval v historickém exkurzu prvním pokusům, které se snažily řešit problémy s tabákem. Na něj navázal Adam Kulhánek s představením preventivních programů v oblasti tabáku realizovaných na základních a středních školách a Lenka Richterová s Annou Vondrovou představily Asociaci studentů adiktologie.

Třetí blok se věnoval řešením problémů se závislostí na tabáku v terapeutické komunitě (František Jirový) a problémům závislosti na tabáku u gambelrů (Eva Maierová).

V předposledním čtvrtém bloku se odborná část konference zaměřila na problematiku cigarety v nemocničním nekuřáckém prostředí (Veronika Purmová), novým doporučeným postupům v oblasti léčby závislosti na tabáku (Kamila Zvolská), kombinovaným závislostem (Lenka Štěpánková) a poslední příspěvek se zaměřil na roli zdravotní sestry v oblasti závislosti na tabáku.

Poslední blok, tak jako každý rok, se konalo slavnostní vyhlášení vítězů Ceny adiktologie a Ceny Krion za uplynulý rok. Letošním laureátem se stal doc. PhDr. Vladimír Řehan, emeritní prorektor, děkan FF Univerzity Palackého v Olomouci a dlouholetý vedoucí katedry psychologie tamtéž.

Cenu Kiron získali za realizaci unikátního projektu VYNSPI II. pracovníci Kliniky adiktologie a splupracujících institucí. Cenu Kiron převzal za celý realizační tým prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.


Nahoru