Minulé ročníky

28.02.2018

Cena Adiktologie a Cena Kiron 2017

Zveřejnil: Mgr. Jaroslav Šejvl | Poslední úprava: 28.02.2018

Dne 30. listopadu 2017 se v reprezentativních prostorách děkanátu 1. LF UK uskutečnil XII. ročník národní adiktologické konference Cena adiktologie. Konference se věnovala tématu péče o děti v adiktologii a její součástí bylo i slavnostní předání Ceny Adiktologie a Ceny Kiron.

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze společně se SCAN, z.s. a Ministerstvem zdravotnictví společně uskutečnili dne 30. listopadu 2017 již XII. ročník národní adiktologické konference.

Stěžejním tématem konference byla dětská péče v adiktologii: krátká reflexe dosavadních zkušeností a nových možností.

Úvodního slova se již tradičně ujali - prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan 1. LF UK, dále náměstkyně ministra zdravotnictví JUDr. Lenka Teska Arnoštová, náměstek ředitelky VFN v Praze MUDr. Jan Bříza, CSc. a MUDr. Alena Šebková, předsedkyně OSPDL ČLS JEP.

Následně byli vyhlášeni držitelé Ceny Kiron a Ceny Adiktologie. Cenu Kiron udělenou za nejlepší adiktologický počin v roce 2017 získal tým pracovníků lůžkového oddělení muži a centra substituční léčby Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze za realizaci modelu léčby pacienta v substituční léčbě za jeho současné hospitalizace na klasickém lůžkovém oddělení pro léčbu závislostí. Ocenění za  tým pracovníků převzal prim. MUDr. Petr Popov.

Cenu Adiktologie, sošku Hlavovzhůra od Kurta Gebauera, získala PaedDr. Martina Richterová Těmínová za výjímečný a dlouhodobý přínos pro obor adiktologie. Laureátka Ceny Adiktologie se ze zdravotních důvodů nemohla osobně předání ocenění zúčastnit, a tak pro ni cenu převzala kolegyně PhDr. Ilona Preslová.

Konference byla rozdělena do třech přednáškových bloků - mezi stěžejní témata prvního bloku patřila péče o těhotné uživatelky, rodiče uživatele a jejich děti (Ilona Preslová), téma mýty a fakta v léčbě mladistvých (Petr Vácha) a představení práce s dětmi v Adiktologické ambulanci (Tomáš Vejrych).

V druhém odborném bloku představila Jitka Vávrová Dětské a dorostového detoxifikační centrum nemocnice Pod Petřínem, Stanislav Kunc představil modelové situace při vstupu dětského pacienta do Ambulance dětské a dorostové adiktologické ambulance a Simona Sedláčková vývoj práce s matkami uživatelkami směřující k časovým osám a stabilizaci rodinného systému.

V poobědovém bloku jsme se věnovali  screeningu a krátké intervenci v oblasti návykových látek v praxi praktického lékaře pro děti a dorost (Pavel Kabíček), představení dětského programu a kazuistického příběhu s názvem "Malá velká Vilma" od pracovníků SPaRT Kliniky adiktologie a závěrečným příspěvkem bylo představení zasazení Adiktologické ambulance pro děti a dospívající do sociální služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v pražském Prev-centru, se kterým nás seznámily Anna Franková a Michaela Namyslovová.

 


Nahoru
*/ ?> Cena Adiktologie a Cena Kiron 2017 Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet