Diplomové práce

07.09.2016

Genderové rozdíly ve vnímání hagioterapie v terapeutickém procesu ústavní léčby závislosti žen a mužů

Zveřejnil: Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D. | Poslední úprava: 07.09.2016

Předmětem diplomové práce je analýza genderových rozdílů ve vnímání hagioterapie v ústavní léčbě mužů a žen v Psychiatrické nemocnici Bohnice.

Citace

Herešová, A. (2016). Genderové rozdíly ve vnímání hagioterapie v terapeutickém procesu ústavní léčby závislosti žen a mužů v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Klinika adiktologie.

 

Klíčová slova

Závislost, hagioterapie, genderové rozdíly, existenciální terapie, Bible

Abstrakt

Cílem práce je zjistit, jak pacienti Psychiatrické nemocniceBohnice reflektují význam hagioterapie v procesu vlastní léčby závislosti azda jsou tyto reflexe ovlivněny genderovými rozdíly.

Teoretická část práce pojednává o tom, co je gender, genderovým rozdílům mezi závislými, genderovým rozdílům ve vzniku a rozvoji závislosti,pozornost je věnována genderově vstřícným léčebným programům. Dále se práce zabývá existenciální terapií a skupinovou terapií a v neposlední řadě hagioterapií jakožto specifickou formou skupinové terapie, jež vychází z existenciálních směrů.

Praktická část práce se zabývá výzkumem genderových rozdílů ve vnímání hagioterapie mezi pacienty v léčbě v Psychiatrické nemocniciBohnice. Výzkumný soubor sestává z celkového počtu 16 respondentů, s nimiž bylo vedeno polostrukturované interview. Data byla analyzována metodou otevřeného a axiálního kódování, jednotlivé kategorie byly popsány a vzájemně porovnány.

Výzkumná část potvrzuje, že skutečně existují významné genderové rozdíly mezi respondenty, nikoliv však v tom, jakým způsobem hagioterapii vnímají, ale v tom, jakým způsobem zpracovávají jednotlivé podněty a jakým způsobem na ně hagioterapie působí. Gender hraje významnou roliv mnoha aspektech, přičemž nejvýraznější rozdíly jsou patrné v interakcíchpacientů s psychoterapeuty.


Nahoru
*/ ?> Genderové rozdíly ve vnímání hagioterapie v terapeutickém procesu ústavní léčby závislosti žen a mužů Ilustrační foto

  • Soubory ke stažení
  • Sdílet článek
  • Sdílet