Diplomové práce

07.09.2016

Nutriční návyky pacientů léčících se ze závislosti na alkoholu ve vybraných psychiatrických nemocnicích

Zveřejnil: Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D. | Poslední úprava: 07.09.2016

Hlavním cílem této práce je zjistit, jaké jsou stravovací zvyklosti osob léčících se ze závislosti na alkoholu během pobytu ve vybraných psychiatrických nemocnicích.

Citace

Kopecká, K. (2016). Nutriční návyky pacientů léčících se ze závislosti na alkoholu ve vybraných psychiatrických nemocnicích. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Klinika adiktologie.

 

Klíčová slova

Nutriční návyky, výživa, alkoholismus, léčba závislosti v psychiatrické nemocnici, FFQ, YFAS

Abstrakt

Uvedení do problému: Nutriční návyky významně ovlivňují zdraví a kvalitu života a jsou důležitou součástí zdravého životního stylu. Řídit se nutričními doporučeními je tak důležité jak pro běžnou populaci, tak pro osoby léčící se ze závislosti na alkoholu. Jedním z cílů léčby je totiž zlepšení kvality života, čemuž právě správná výživa může dopomoci.

Cíle: Hlavním cílem výzkumu je zjistit, jaké jsou stravovací zvyklosti osob léčících se ze závislosti na alkoholu během pobytu ve vybraných psychiatrických nemocnicích. Další cíl má za úkol zjistit, jak se liší stravovací návyky u respondentů před nástupem do léčby a po nástupu do léčby. Cílem je také popsat vztah mezi stravovacími zvyklostmi a socio-demografickými údaji. Dílčí cíl výzkumu je u respondentů zmapovat výsledky dotazníku Yalské škály závislosti na jídle.

Použité metody a výzkumný soubor: Pro získání dat byl použit nástroj složený ze 3 dotazníků. Prvním dotazníkem byla Škála závislosti na alkoholu pro potvrzení diagnózy závislosti na alkoholu, druhým frekvenční potravinový dotazník zjišťující příjem jednotlivých potravinových skupin a třetí Yalská škála závislosti na alkoholu. Jejich analýza probíhala pomocí matematických výpočtů a manuálů pro vyhodnocení a dále zpracována do kontingenční tabulky v programu Microsoft Excel.

Výsledky: Zjistila jsem, že stravovací návyky pacientů léčících se ze závislosti na alkoholu jsou velmi špatné, pacienti nedodržují doporučené porce jednotlivých skupin potravina a dochází tak k nedostatečnému příjmu jednotlivých živin. Výživa je u respondentů nedostatečná a nevyvážená. Výsledky dokazují, že v oblasti stravovacích návyků jsou u respondentů nedostatky.

Závěr a doporučení: Myslím si, že se správně nastavenou nutriční terapií v psychiatrických nemocnicích by se dalo u léčby pacientů dosahovat lepších výsledků, protože nutriční terapie je důležitou oblastí každé léčby. Výsledky mého výzkumu mohou být použity jako podklad pro další zkoumání v této oblasti, například pro porovnání stravovacích zvyklostí u pacientů v jiných psychiatrických nemocnicích, nebo pro porovnání pacientů léčících se ze závislosti na jiné návykové látce, než je alkohol.


Nahoru
*/ ?> Nutriční návyky pacientů léčících se ze závislosti na alkoholu ve vybraných psychiatrických nemocnicích Ilustrační foto

  • Soubory ke stažení
  • Sdílet článek
  • Sdílet