Diplomové práce

07.09.2016

Návykové látky v těhotenství a jejich možný vliv na vývoj dítěte

Zveřejnil: Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D. | Poslední úprava: 07.09.2016

Diplomová práce „Návykové látky a jejich možný vliv na vývoj dítěte“ se zabývá působením návykových látek na vývoj dítěte u drogově závislých matek.

Citace

Majerová, J. (2016). Návykové látky v těhotenství a jejich možný vliv na vývoj dítěte. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Klinika adiktologie.

 

Klíčová slova

Vývoj dítěte, závislé matky, návyková látka, prenatální vývoj, komplikace při porodu

Abstrakt

Nejdříve se práce zaměřuje na obecně platné definice či charakteristiky návykových látek. Pokud se jedná o návykové látky, tak zde budou rozděleny na legální a nelegální návykové látky. Z počátku popisuje důležité skupiny návykových látek a stručně předloží jejich jednotlivé zástupce. Dále se práce zaměřuje i na období prenatálního vývoje, které bude sloužit ke komplexnímu pohledu na danou problematiku a k logickému propojení jednotlivých kapitol.Další část práce se věnuje charakteristice drogově závislých matek, jaká jsou pro tuto skupinu žen specifika a rovněž zde budou zohleděny a tematizovány těhotné ženy s duální diagnózou. V neposlední řadě se v teoretické části budou popisovat komplikace, které se objevují u takto narozených dětí ihned po porodu, a sice FAS (fetální alkoholový syndrom), NAS (novorozenecký abstinenční syndrom) nebo infekce. Rovněž budou akcentovány dlouhodobé důsledky jako například poruchy spojené s pozorností, poruchy chování, učení nebo vrozené vývojové vady. Tato práce si klade za cíl porovnat v literatuře téma problematiky těhotenství u žen, u nichž bylo prokázáno opakované a škodlivé užívání ve spojitosti s konkrétními nelegálními látkami. A dále porovnat v literatuře téma problematiky těhotenství u žen, u nichž bylo prokázáno opakované a škodlivé užívání ve spojitosti s konkrétními legálními látkami.Výsledkem práce pak bude komparace převládajícího diskursu o ovlivňování užívání návykových látek matky na vývoj dítěte s odbornou literaturou a relevantními výzkumy, jež tuto domněnku potvrdí či vyvrátí.


Nahoru
*/ ?> Návykové látky v těhotenství a jejich možný vliv na vývoj dítěte Ilustrační foto

  • Soubory ke stažení
  • Sdílet článek
  • Sdílet