Diplomové práce

07.09.2016

Vzorce užívání alkoholu u žen na rodičovské dovolené žijících v Praze

Zveřejnil: Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D. | Poslední úprava: 07.09.2016

Cílem této práce bylo zmapovat situaci užívání alkoholu u žen na rodičovské dovolené v Praze.

Citace

Vodičková, L. (2016). Vzorce užívání alkoholu u žen na rodičovské dovolené žijících v Praze. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Klinika adiktologie.

 

Klíčová slova

Alkohol, ženy, mateřství, rodičovská dovolená, vzorce užívání , protektivní faktory, rizikové faktory

Abstrakt

Východiska: Výzkumy poukazují na to, že pití alkoholu u žen na rodičovské dovolené představuje závažný společenský a sociální problém. Ženy na rodičovské dovolené lze považovat za skupinu ohroženou návykovým chování.

Cíl a výzkumné otázky: Cílem této práce bylo zmapovat situaci užívání alkoholu u žen na rodičovské dovolené v Praze. Byly stanoveny následující výzkumné otázky:

1. Jaká je prevalence užívání alkoholu u žen na rodičovské dovolené ve vybraném vzorku? (Kolik procent dotázaných žen pije rizikově? Kolik je ohroženo závislostí?)

2. Jak se u žen na rodičovské dovolené změnilo pití alkoholu v průběhu času? (Před a po narození dítěte, během těhotenství.)

3. Vnímají ženy na rodičovské dovolené svou roli matky spíše jako protektivní faktor před abusem alkoholu, či jako rizikový faktor vedoucí k jeho užívání?

4. Jaké jsou vzorce užívání alkoholu u žen na rodičovské dovolené v Praze?

Metody: Data byla získávána pomocí kvantitativního dotazníku, který byl distribuován mezi potenciální respondentky prostřednictvím internetu. Výběr vzorku proběhl pomocí metody samovýběru. Získaná data byla vyhodnocena pomocí základní deskriptivní statistiky.

Výsledky: Získané výsledky poukazují na to, že se vzorce pití alkoholu u žen z výzkumného vzorku změnily v průběhu času. Prevalence užívání alkoholu byla nejvyšší v době, před otěhotněním. V této době od alkoholu abstinovalo 1,82 % respondentek. V průběhu těhotenství prevalence užívání alkoholu mezi respondentkami výrazně poklesla. V tuto dobu alkohol nepilo 47,27 % respondentek. V současnosti alkohol nepije 8,18 % žen z výzkumného vzorku. Dle dotazníku AUDIT lze 12,27 % žen z výzkumného vzorku označit za skupinu respondentek, jež jsou nějakým způsobem ohrožené závislostí na alkoholu. Více než ¼ žen vnímá rodičovství jako příčinu toho, proč sáhnou po sklence alkoholu. Oproti tomu, pouze 18,18 % žen se cítí více náchylné k pití alkoholu z důvodu rodičovské dovolené. Ze získaných dat tedy vyplývá, že rodičovská role je pro ženy z výzkumného vzorku rizikovější nežli fakt, že jsou na rodičovské dovolené doma s dítětem. Mezi tři nejčastější příležitosti, při kterých ženy pijí alkohol, patří setkání s přáteli, oslavy a pití s partnerem.

Závěr: Na základě získaných výsledků lze potvrdit, že mnohé ženy na rodičovské dovolené jsou ohroženou skupinou vykazující rizikové vzorce užívání. Nicméně, stále zůstávají skupinou, od které je obtížné získat nezkreslená data, vlivem tabuizace daného tématu.


Nahoru
*/ ?> Vzorce užívání alkoholu u žen na rodičovské dovolené žijících v Praze Ilustrační foto

  • Soubory ke stažení
  • Sdílet článek
  • Sdílet