Kombinované magisterské studium

30.10.2012

Magisterské studium adiktologie

Zveřejnil: Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D. | Poslední úprava: 30.10.2012

Zajímáte se o vliv návykových látek na chování lidí, na jejich vývoj, zdravotní stav a na jejich roli ve společnosti? Chcete se stát adiktologem, tedy odborníkem, který dokáže pomoci lidem ohroženým závislostním chováním a jejich nejbližšímu okolí? Máte zájem o to porozumět způsobům řešení problémů v oblasti veřejného a duševního zdraví, které vznikají v souvislosti s legálními i nelegálními drogami? Odpovědí je studium adiktologie!

Délka studia: dvouleté navazující

O studiu: Studijní program se zaměřuje na jednotlivé rizikové faktory užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog, jakými jsou oblast vymáhání práva, společenské normy nebo biomedicinské souvislosti, a vybavuje studenty schopností vyhodnotit jejich význam. Program současně připravuje studenty účelně komunikovat v praxi a připravuje je pro řízení adiktologických služeb.

Požadavky pro přijetí: absolvent Bc. studijního oboru adiktologie nebo adekvátního minimálně Bc. studijního programu na jiné VŠ

Forma studia: prezenční / kombinovaná

Přijímací řízení: Písemná a ústní zkouška, k ústní části postupují pouze uchazeči s nejvyšším bodovým ziskem v písemné části (znalostní test v oboru adiktologie a v oborech biologie, chemie a fyziky). Ústní zkouška pak má povinnou a dobrovolnou část. Uchazeč bude ke studiu přijat, pokud úspěšně zvládne písemnou i ústní část zkoušky. K doktorskému studiu je požadována pouze ústní zkouška.

Najděte si studium adiktologie na Facebooku!

www.adiktologie.cz/studium, https://www.facebook.com/studium.adiktologieNahoru
*/ ?> Magisterské studium adiktologie Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet