NETAD

04.12.2013

Analýza výzkumného potenciálu sítě substituční léčby

Zveřejnil: Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská | Poslední úprava: 04.12.2013

V rámci projektu NETAD (CZ. 1.07/2.4.00/17.0111), spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, bylo realizováno 6 analýz připravenosti adiktologických sítí pro vstup do jednotného systému vědy a výzkumu.

Analýza výzkumného potenciálu sítě substituční léčby přináší informace o tom, zda a jak jsou její poskytovatelé připraveni pro vstup do systému vědy a výzkumu, jaké jsou mezi institucemi rozdíly v rámci dané sítě a naopak, co je spojuje z hlediska možností propojenosti do větších budoucích projektů. Jedná se o popisy, jak jsou tyto instituce nastaveny, jak a prostřednictvím koho komunikují, jak jsou pro vědu disponovány a v čem lze očekávat problémy.

Výchozím zdrojem dat pro tuto analýzu bylo Sčítání adiktologických služeb 2012. K zapojení bylo osloveno 35 programů či lékařů poskytujících substituční léčbu. Data, která jsou v následujícím textu prezentována, byla získána pouze od 6 poskytovatelů, kteří své služby v průzkumu identifikovali jako substituční léčbu.

Kompletní analýzu naleznete v příloze tohoto článku. Veškeré podrobné a nejucelenější informace nejen o analýzách, ale celkově o přehledu adiktologických služeb naleznete v dokumentu „Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice.“

 


Nahoru
Analýza výzkumného potenciálu sítě substituční léčby Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet