NETAD

27.03.2014

Koncepční návrhy a změny v oboru adiktologie: informační seminář věnovaný klíčovým výstupům projektu NETAD

Zveřejnil: Michaela Namyslovová | Poslední úprava: 05.05.2014

V lednu - březnu 2014 proběhl informační seminář spojený s následnou panelovou diskusí v 6 městech: v Brně, Olomouci, Ostravě, Hradci Králové, Ústí nad Labem a v Českých Budějovicích.

Ve dnech od 30. 1. 2014 do 27. 3. 2014 proběhl v různých regionech ČR informační
seminář věnovaný klíčovým výstupům projektu NETAD na téma „Koncepční
návrhy a změny v oboru adiktologie“.

Na seminář navazovala panelová diskuse s názvem „Mezioborová spolupráce a komunikace v síti adiktologických služeb v daném kraji“.

Kurz i panelová diskuse byly akreditovány Českou asociací adiktologů (4 body):

 • ČAA/KK/003/2014,
 • ČAA/KK/004/2014.

Jednalo se o setkání odborníků adiktologického oboru a dalších souvisejících oblastí. Seminář a panelovou diskusi pořádala v rámci ESF projektu NETAD Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze a sdružení SCAN o.s. Obě akce byly pro účastníky pořádány zdarma.

První blok zahájil přednosta Kliniky adiktologie prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. se svou úvodní přednáškou na téma „Integrace oboru adiktologie a klíčové výstupy projektu NETAD“. Během prvního bloku zazněla mimojiné tato témata:

 • Akční plán: přehled koncepčních dokumentů oboru adiktologie,
 • Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v ČR,
 • Koncepce vědy a vzdělávání,
 • Webový portál oboru adiktologie (CEKS).

Druhý blok vedla PhDr. Lenka Vavrinčíková, PhD. Blok byl zaměřen na strukturu koncepce sítě specializovaných služeb v ČR. Dále se tematicky věnoval detailnějšímu rozpracování struktury koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v ČR a diskusi nad důsledky tohoto kroku a širšími souvislostmi předloženého návrhu.

Odpolední blok s názvem „Financování adiktologických služeb“ prezentoval Bc. Ondřej Sklenář. Poslední výše zmíněný blok se soustředil na tato témata:

 • obecné informace (možnosti financování, odkaz na manuál grantování…),
 • důsledky zavádění Koncepce sítě služeb,
 • AD ambulance,
 • výkony a způsob financování adiktologických služeb.

Kulatý stůl/panelovou diskusi vedla PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. a Bc. Ondřej Sklenář spolu s prof. Michalem Miovským, Ph.D. Pro diskusi byla připravena následující témata:

 • zavádění koncepčních změn v oboru adiktologie,
 • financování adiktologických služeb: může nám pomoci plánovaný vstup zdravotního pojištění jako další zdroj financování a jaké to může mít důsledky? Jaké máme alternativy?
 • mezioborová spolupráce a komunikace v síti adiktologických služeb v Jihomoravském kraji.

Diskuse probíhala po dopoledním kurzu/školení OGK, během kterého vyvstala řada podnětů souvisejících s tématem zavádění koncepčních změn v adiktologii, financováním adiktologických služeb a mezioborové spolupráce.

 

 


Nahoru