2012 / 2

19.04.2012

Adiktologie 2/2012

Zveřejnil: doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D. | Poslední úprava: 19.04.2012

Citace

76 EDITORIAL
Vážení čtenáři...
Dear readers...
Miovský, M.

80 PŮVODNÍ PRÁCE / ORIGINAL ARTICLE
Kombinace opioidních analgetik na lékařský předpis s alkoholem nebo jinou návykovou látkou
Combination of Prescribed Opioid Analgesics with Alcohol or another Illegal Drug
Lávičková, J., Gabrhelík, R., Voňková, H.

90 Alkohol u studentů 1. LF UK: Prevalence užívání a související rizikové chování
Alcohol among Students at the 1st Faculty of Medicine of Charles University: Prevalence of Use and Associated Risk Behaviours
Burešová, Z., Vacek, J.

102 Společenské náklady dopravních nehod pod vlivem alkoholu a nelegálních drog v České republice za rok 2007 – Část I: zdravotní náklady
Social Costs of Road Accidents under the Influence of Alcohol and Illegal Drugs in the Czech Republic in 2007 – Part I: Health-related Costs
Běláčková, V., Zábranský, T., Štefunková, M., Langrová, M.

114 PŘEHLEDOVÝ ČLÁNEK / REVIEW ARTICLE
Epidemiology of Alcohol Use in the World and the Czech Republic: Consumption, Misuse, Addiction, Morbidity, and Mortality
Epidemiologie užívání alkoholu ve světě a v ČR: spotřeba, abúzus, závislost, morbidita a mortalita
Vondráčková, P., Šťastná, L.

128 Alkohol, násilí a kriminalita z kriminologické perspektivy
Alcohol, Violence, and Crime from a Criminological Perspective
Štefunková, M.

138 Přístup harm reduction k užívání alkoholu
Harm reduction approach to alcohol use
Vacek, J., Vondráčková, P.

152 KRÁTKÉ SDĚLENÍ
Alcohol ignition interlocks „Alcolock“ – účinný nástroj prevence řízení pod vlivem alkoholu
Alcohol Ignition Interlock (“Alcolock”) as an Effective Tool to Prevent Drink Driving
Šucha, M.

158 DISKUSE / DISCUSSION
Závislost a veřejné zdraví
Riesel, P.

160 OSOBNÍ ZPRÁVY / PERSONAL NEWS

PROJEKTOVÁ PŘÍLOHA NETAD / APPENDIX OF THE NETAD PROJECT
Svépomocné skupiny
Self-help Groups
Čablová, L.

A kluby České republiky
Klíč, M.

Klíčová slova

Abstrakt

Nahoru
*/ ?> Adiktologie 2/2012 Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet