2012 / 3

01.01.2013

Adiktologie 2012 / 3

Zveřejnil: doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D. | Poslední úprava: 01.01.2013

Číslo je zdarma ke stažení ve full-textu. This is an 'open access' issue.

Citace

Pavlas Martanová, V. (2012). Development of the Standards and the certification process in primary prevention – an evaluation study [Vývoj Standardů a procesu certifikace v primární prevenci – evaluační studie]. Adiktologie, 12(3), 174–188.

 

Charvát, M., Jurystová, L., & Miovský, M. (2012). Four-level model of qualifications for the practitioners of the primary prevention of risk behaviour in the school system [Čtyřůrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství]. Adiktologie, 12(3), 190–211.

 

Miovský, M., Skácelová, L., Čablová, L., Veselá, M., Zapletalová, J. (2012). School-based prevention of risk behaviour: proposed structure, scope, and content of the Basic Preventive Programme [Návrh struktury, rozsahu a obsahu Minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy]. Adiktologie, 12(3), 212–231.

 

Gabrhelík, R., Miovský, M. (2012). Basic texts for the further development of prevention created as part of the VYNSPI Project: Textbook, Dictionary, and Examples of Good Practice [Základní texty pro další rozvoj prevence vzniklé v projektu VYNSPI: učebnice, slovník, příklady dobré praxe]. Adiktologie, 12(3), 232–243.

 

Nevoralová, M., Pavlovská, A., Šťastná, L. (2012). Evaluation of the school-based primary prevention of risk behaviour in the Czech Republic [Evaluace aktivit školní primární prevence rizikového chování v České republice]. Adiktologie, 12(3), 244–255.

 

Šejvl, J. (2012). Právní problematika rizikového chování pro pedagogické pracovníky základních a středních škol [Legal Aspects of Risk Behaviour for the Educational Staff of Basic and Secondary Schools]. Adiktologie, 12(3), 256–260.

 

Šejvl, J. (2012). Vzdělávání v právní problematice rizikového chování pro ředitele a zástupce ředitelů základních a středních škol [Risk Behaviour-Related Legal Training for Head Teachers and Deputy Head Teachers of Basic and Secondary Schools]. Adiktologie, 12(3), 262–265.

 

Klíčová slova

Abstrakt

Nahoru
*/ ?> Adiktologie 2012 / 3 Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet