navigace

  Vědci k věci

  26.09.2008

  Bezpečnost především: realistická protidrogová prevence pro rodiče

  Zveřejnil: MUDr. Tomáš Zábranský Ph.D. | Poslední úprava: 26.09.2008

  Z předmluvy doc. M. Miovského k českému vydání: " (...) Marsha Rosenbaumová svojí knížkou říká vlastně velmi jednoduché věci. Říká, že je nutné začít tím, že si musíme připustit, že rozpory v naší společnosti týkající se drog jsou všudypřítomné a že je děti citlivě vnímají. Upozorňuje nás, že není možné zcela zamezit tomu, aby se děti k drogám dostaly. To zkrátka a dobře nedokážeme – bohužel. (...)" Ke stažení nabízíme celou brožuru ve formátu pdf.

  O autorce

  Marsha Rosenbaumová, Ph.D. získala doktorát v lékařské sociologii na Kalifornské univerzitě v San Franciscu (UCSF) v roce 1979. Její výzkumy v oblasti otázek spojených s drogami byly po osmnáct let financovány Národním institutem pro otázky zneužívání drog. Věnovala se studiu závislosti na heroinu, cracku a extázi a dále americkým programům léčby závislosti na drogách. V současnosti je ředitelkou sanfranciské pobočky Aliance pro drogovou politiku, jejíž hlavní sídlo je v New Yorku.

  Dr. Rosenbaumová je autorkou řady publikací, např. Ženy na heroinu (Women on Heroin), Hledání extáze: zkušenosti s MDMA (Pursuit of Ecstasy: The MDMA Experience, spolu s Jerome Beckem), Těhotné ženy na drogách: jak bojovat se stereotypy a stigmatem (Pregnant Women on DRugs: Combating Stereotypes and Stigma, s Sheiglou Murphyovou), Bezpečnost na prvním místě: z reality vycházející přístup k dospívajícím, drogách a protidrogové výchově (Safety First: A Reality-Based Approach to Teens, Drugs, and Drug Education), Jak zajistit, aby testování studentů na drogy mělo smysl???: proč vzdělavatelé říkají ne (Making Sense of Student Drug Testing: Why Educators Say No). Dále napsala řadu vědeckých článků o užívání a zneužívání drog, léčbě závislosti na drogách a protidrogové strategii.

  Její tematické články byly publikovány v San Francisco Chronicle, Oakland Tribune, Chicago Tribune, San Jose Mercury News, Detroit News, Newsday, San Diego Union-Tribune, USA Today, Los Angeles Times, Los Angeles Daily News, Orange County Register, La Opinión, Atlanta Journal-Constitution, Seattle Post-Intelligencer, AlterNet, Daytona Beach News-Journal, The Times (Trenton, New Jersey) a Pittsburgh-Post Gazette.

  Dr. Rosenbaumová je matkou třiadvacetiletého syna, devětadvacetileté dcery, a dvou nevlastních dcer.


  Nahoru
  */ ?> Bezpečnost především: realistická protidrogová prevence pro rodiče Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet