Vzdělávání adiktologů

18.11.2013

Celoživotní vzdělávání adiktologů

Zveřejnil: Mgr. Lucie Jurystová | Poslední úprava: 18.11.2013

Adiktologové mají dle zákona č. 96/2004 Sb. jako nelékařský obor ve zdravotnictví danou povinnost se dále vzdělávat. Plnění povinnosti celoživotního vzdělávání adiktologa, stejně jako nelékařského zdravotního pracovníka, se prokazuje na základě kreditního systému, ve kterém musí získat celkem 40 kreditů v období 6-ti let. Získání stanoveného počtu kreditů je podmínkou a) pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu nebo b) pro přihlášení se k atestační zkoušce (§ 56 odst. 6 a § 60, 96/2004 Sb.).

Počet kreditů, které je možné získat za jednotlivé formy celoživotního vzdělávání, stanovuje vyhláška č. 321/2008. Orientaci v kreditním systému  může usnadnit přehledná tabulka.

Aktuální vzdělávací akce akreditované pro adiktology naleznete zde.

Kvalifikace adiktologa – možnosti získání

1) Absolvováním studijního bakalářského či magisterského oboru adiktologie na 1. Lékařské fakultě UK v Praze

V případě, že jste ukončili studium na výše zmíněných typech škol, můžete rovněž zažádat o vydání Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, a to do 18ti měsíců od vykonání státní zkoušky. Po uplynutí 18ti měsíců je již potřeba sbírat kredity.

2) Kvalifikace adiktologa bez dalšího studia

V roce 2008 vešla v platnost novela zákona č. 96/2004 Sb., která umožňuje pracovníkům, kteří vykonávají preventivní, léčebnou a rehabilitační péči o osoby závislé na návykových látkách a splňují podmínky přechodných ustanovení, zažádat o uznání odborné způsobilosti adiktologa. V zákoně č. 189/2008 článek VIII jsou vyjmenované podmínky, po jejichž splnění je odborná způsobilost uznána. Základní podmínky uznání odborné způsobilosti jsou: získání odborné způsobilosti všeobecné sestry nebo předchozí nejméně tříleté studium v oborech sociálního, psychologického nebo speciálně pedagogického zaměření, a dále musí být splněna podmínka prokázání  5 let výkonu činností, které odpovídají povolání adiktologa. Základní podmínky uznání odborné způsobilosti jsou: získání odborné způsobilosti všeobecné sestry nebo předchozí nejméně tříleté studium v oborech sociálního, psychologického nebo speciálně pedagogického zaměření, a dále musí být splněna podmínka prokázání  5 let výkonu činností, které odpovídají povolání adiktologa.

3) Kvalifikace adiktologa získaná dalším způsobem absolvováním akreditováného kvalifikačního kurzu adiktolog

Základní podmínky pro ty, jež nemohou prokázat 5 let výkonu činností, které odpovídají povolání adiktologa jsou: absolvování nejméně tříletého studia v oborech sociálního, psychologického nebo speciálně pedagogického zaměření na vyšších odborných školách nebo vysokých školách a akreditovaného kvalifikačního kurzu adiktologie, pokud byl zahájen do konce roku 2011, nebo  získáním způsobilosti všeobecné sestry a akreditovaného kvalifikačního kurzu adiktologie, pokud byl zahájen do konce roku 2011.

(informace z www.asociace-adiktologu.cz)


Nahoru
*/ ?> Celoživotní vzdělávání adiktologů Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet