Nabídka vzdělávání

19.11.2013

Vzdělávání na Klinice adiktologie

Zveřejnil: Mgr. Lucie Jurystová | Poslední úprava: 19.11.2013

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze připravuje kurzy pro udržení vaší kvalifikace, její zvýšení a pro lepší pracovní zařazení v oboru adiktologie. Pořádáme akreditované kurzy pro odbornou veřejnost, mezioborové konference a semináře pro adiktology a přátele oboru.

Celoživotní vzdělávání umožňuje doplnit znalosti a praktické dovednosti v oboru adiktologie, rozvoj adiktologických dovedností u zaměstnanců a zajištění akreditovaných kurzů pro každoroční splnění kvalifikačních požadavků.

Klinika adiktologie realizuje vzdělávací akce v oboru adiktologie od roku 2005 (dříve jako Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK) a vzdělávání organizačně podléhá systému vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

"Programy celoživotního vzdělávání jsou poskytovány v rámci nebo mimo rámec akreditovaných studijních programů a jsou uskutečňovány prezenční, distanční nebo kombinovanou formou a to nejen v českém ale např. také v anglickém jazyce. Účastník celoživotního vzdělávání není studentem podle zákona o vysokých školách."

Nabídku všech kurzů celoživotního vzdělávání realizovaných Univerzitou Karlovou v Praze naleznete zde.

Nabídku kurzů celoživotního vzdělávání organizovaných přímo 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze naleznete zde.

Aktuální nabídku vzdělávání Kliniky adiktologie naleznete ve stejnojmenné sekci. V sekci "Nabízená témata" naleznete přehled kurzů, které průběžně nabízíme a realizujeme.

Přihlašování na všechny kurzy Kliniky adiktologie probíhá prostřednictvím Akademie celoživotního vzdělávání zdravotníků, společného portálu 1. LF UK a VFN v Praze. Zde je nutné vytvořit registraci zájemce a poté se přihlásit na vybraný kurz.

 

 

 


Nahoru
*/ ?> Vzdělávání na Klinice adiktologie Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet