Aktuální nabídka

12.06.2017

Metodika prevence užívání návykových látek pro 2. stupeň základní školy "Unplugged"

Zveřejnil: Mgr. Lucie Jurystová | Poslední úprava: 12.06.2017

kurz akreditovaný MŠMT v rámci DVPP - č.j. 48999/2012-201-1038 je určen především pedagogickým pracovníkům na pozici školního metodika prevence (ale také dalším pedagogickým pracovníkům, kteří ve své praxi pracují s třídním kolektivem).

V metodice Unplugged školí certifikovaní trenéři pod odbornou garancí Kliniky adiktologie. Seznam certifikovaných trenérů naleznete zde v odkazu.

Aktuální termín: říjen 2017, Místo konání: Praha 2, Apolinářská 4

Lektorka: PhDr. Lenka Skácelová

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D, kontakt: katerina.svecena.lf1@seznam.cz, 775 386 444.

Minimální počet pro realizaci kurzu je 15 osob.

Metodika UNPLUGGED  je založena na nejnovějších poznatcích v oblasti prevence rizikového chování - tzv. principu  komplexního vlivu sociálního prostředí. Unplugged je určen žákům 6. tříd (12-14 let), je vysoce interaktivní a stimuluje jejich aktivní účast. Metodika Unplugged sestává z 12 lekcí (během jednoho školního roku) věnovaných nejen prevenci užívání návykových látek, ale též rozvoji intrapersonálních a interpersonálních životních dovedností (tzv. life skills).

Během dvoudenního školení (16 hodin) získáte nejdůležitější informace o programu, jeho kontextu, struktuře, postoji a metodologii, která je nezbytná pro práci se životními dovednostmi a sociálním vlivem. Získáte také nové dovednosti spojené se stylem výuky a vlastními postoji. Během školení budete mít příležitost k interaktivní práci s ostatními a budete přímo trénovat využívané metody a techniky, které později využijete při práci s žáky. Součástí kurzu je i následná supervize a metodické vedení lektorem, během nichž si budete upevňovat a rozšiřovat znalosti a dovednosti nabyté v kurzu.

Pro získání osvědčení je nezbytné naplnění 90% docházky z dvoudenního kurzu a 80% docházky z průběžných setkávání (tj. 1 absence). Osvědčení dokládá oprávnění k používání metodiky Unplugged a rovněž k pořízení materiálů pro program (manuál pro učitele, barevné pracovní sešity pro žáky a karty).

Cena zahrnuje:

  • 16 hodin základního dvoudenního kurzu, 12 hodin skupinových supervizních/metodických setkání v průběhu realizace programu (3x4 hodiny),
  • 1 sada materiálů Unplugged (metodika pro pedagoga, pracovní sešit pro žáka, karty), osvědčení 1. LF UK.

 

Vznik tohoto článku byl finančně podpořen projektem č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

 


Nahoru
*/ ?> Metodika prevence užívání návykových látek pro 2. stupeň základní školy "Unplugged" Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet