Aktuální nabídka

04.09.2017

Specializační studium pro školní metodiky prevence: 2017/2018

Zveřejnil: Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D. | Poslední úprava: 04.09.2017

Specializační studium pro školní metodiky prevence (Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. § 9c). Studium je akreditováno MŠMT (DVPP): 11366/2013-201 a je určeno všem, kteří se připravují nebo vykonávají práci školního metodika prevence.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O STUDIU

Specializační studium je založeno na nejnovějších poznatcích, jeho obsah vychází z úzké spolupráce výzkumníků i praktiků v oblasti prevence a následuje aktuální trendy.

V průběhu studia získáte jak teoretické znalosti, tak praktické dovednosti nezbytné k práci školního metodika prevence. Jednotlivé lekce probíhají formou přednášek nebo workshopů, přičemž je kladen důraz na aktivní zapojení frekventantů kurzu.

Lektory vzdělávání jsou zkušení odborníci pohybující se dlouhodobě v oblasti prevence rizikového chování a působící na pracovištích nejrůznějšího typu (pedagogicko-psychologické poradny, vzdělávací instituce, výzkumné instituce, státní správa).

Lektorský tým tvoří: PhDr. Lenka Skácelová, PhDr. et Mgr. Veronika Martanová, Ph.D., Mgr. Milan Černý, Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D., PhDr. Alena Petriščová, PhDr. Monika Nevoralová, Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská, Mgr. Jaroslav Vacek, Mgr. Jaroslav Šejvl a další.

KDE BUDE STUDIUM PROBÍHAT?

V prostorách Kliniky adiktologie (Apolinářská 4, Praha 2).

JAK JE STUDIUM ORGANIZOVÁNO?

Studium probíhá vždy 1x měsíčně ve 2denních blocích (obvykle čtvrtek a pátek). Kurz zahrnuje obecnou část výuky: formou přednášek, workshopů; stáž ve specializovaném zařízení v rozsahu 16 hodin, konzultace závěrečné práce, ústní závěrečnou zkoušku a obhajobu písemné práce.

Pro úspěšné absolvování studia a získání osvědčení 1. lékařské fakulty je nutná prezence na minimálně 80 % teoretických lekcí a na 100 % stáží a také splnění závěrečné zkoušky (včetně obhajoby písemné práce).

PŘIHLÁŠKY

Přihlašování je možné na e-mailové adrese: katerina.svecena.lf1@seznam.cz

Tématické okruhy kurzu:

Primární prevence v podmínkách školy & školní poradenské služby
Teoretické zarámování primární prevence a vývoj v ČR i ve světě
Legislativní rámec pro práci školního metodika prevence
Standardy primární prevence & projektová činnost školy
Systém primární prevence ve školství
Školní třída, její vedení & diagnostika
Komunikační techniky & prevence syndromu vyhoření
Rodina a komunikace s rodiči & spolupráce s rodinou na poli prevence
Monitorování a evaluace primární prevence v podmínkách školy
Různé projevy rizikového chování & problémové chování
Životní styl dospívajících
.Vznik tohoto článku byl finančně podpořen projektem č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Nahoru
*/ ?> Specializační studium pro školní metodiky prevence: 2017/2018 Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet