Aktuální nabídka

15.05.2017

Evaluace jako základ primárně preventivních aktivit z pohledu teorie i praxe

Zveřejnil: Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D. | Poslední úprava: 15.05.2017

Tento kurz má za cíl seznámit účastníky s principy evaluace primárně preventivních aktivit a naučit je, jak samostatně zvládnout proces vyhodnocení programu. Evaluace je důležitou součástí každého preventivního programu a v kompetenci školních metodiků prevence i dalších odborníků by mělo být zvládnutí její realizace.

. Kurz vychází z teoretických vědecky ověřených poznatků a zároveň tyto poznatky aplikuje do praxe evaluace primární prevence. Kurz proto není pouze instruktážní, ale především interaktivní.

Kurz akreditovaný MŠMT v rámci DVPP (č.j.: MSMT-10340/2016-1-383) je určen především pedagogickým pracovníkům

 

Jedná se o kurz pro pedagogické pracovníky (zejména školní metodiky prevence, školní psychology, ředitele škol).Vzhledem k zaměření a obsahu kurzu není nutné, aby účastníci měli s prováděním evaluace předchozí zkušenosti. Není potřeba ani žádná speciální průprava či vzdělání.

 

Cílem kurzu je připravit školní metodiky prevence, pedagogy i další odborníky na samostatné provádění evaluace primárně preventivního programu ve své škole.

Dílčí cíle jsou:

  • seznámit účastníky se základními informacemi o evaluaci, s principy její přípravy i realizace a s důležitostí evaluace v každodenní práci, zejména pak v rámci realizace primární prevence
  • názorně ukázat, jak evaluaci provádět
  • seznámit účastníky s dostupnými evaluačními nástroji
  • umožnit účastníkům vyzkoušet si provedení evaluace na vybraném příkladu preventivního programu

 

Aktuální termín: dle dohody podle počtu zájemců

Odborný garant: Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D.

Lektorky: phDr. Monika nevoralová, Mgr. Amálie Pavlovská,

Přihlašování prostřednictvím www.acvz.cz (řazeno dle data).

Cena kurzu: 1200 Kč/osoba (minimální počet pro realizaci kurzu je 15 osob).

 

Cena zahrnuje:

  • 8 hodin kurzu
  • originální materiály pro realizaci programu ve třídě,osvědčení 1. LF UK.

 

Vznik tohoto kurzu byl finančně podpořen projektem č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 


Nahoru
*/ ?> Evaluace jako základ primárně preventivních aktivit z pohledu teorie i praxe Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet