Archiv akcí

22.11.2013

Workshopy o správné publikační praxi

Zveřejnil: Mgr. Lucie Jurystová | Poslední úprava: 22.11.2013

V červenci a srpnu 2013 proběhla ve spolupráci Kliniky adiktologie a ISAJE (International Society of Addiction Journal Editors) tři soustředění ve formě workshopů pro studenty a mladé výzkumné pracovníky.

Workshop na téma pravidla publikační praxe a její vazby na doktorské a postdoktorské projekty / Publishing addiction science and doctoral students and doctoral projects“ proběhl ve dnech 10.-12. 7. 2013

Workshop na téma příprava rukopisu a peer-review proces / Preparing and finalization of manuscript“ proběhl ve dnech 8.-9. 7. a 2. 8. 2013

Pozornost byla věnována aktuálním tématům z oblasti publikování, jako je výběr časopisu, příprava a vypracování článku pro IF časopis a zvládnutí procesu recenzního řízení.

V průběhu workshopu účastníci pracovali se svými vlastními připravovanými články a také byly prezentovaný příklady dobré praxe lektorů.

Přednášeli emeritní profesoři a šéfredaktoři významných časopisů, prof. Phil Lange (bývalý editor Journal of Gambling Issues), prof. Richard Pates (editor Journal of Substance Use) a prof. Michal Miovský (zástupce vedoucího editora časopisu Adiktologie a přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze)

Akce byla akreditována a účastníci obdrželi certifikát o absolvování.

Hlavní tématické okruhy:

  • proces tvorby článku od A do Z,
  • příklady našich článků a konkrétní ukázka na nich s komentáři lektorů /jak článek vznikal, zapracování připomínek po prvním kole recenze a finální verze přijatá k publikování
  • ohniskové skupiny - diskuze s účastníky,
  • články lektorů z ISAJE/ příklady dobré praxe,
  • proces a doporučení jak komunikovat s redakcí, jak reagovat na posudek + tipy od zkušených reviewerů s odhalením jejich postupu hodnocení článků.

Akce byla ZDARMA - podpořena z projektu NETAD: Síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (reg.č. CZ.1.07/2.4.00/17.0111). Tento projekt se spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

 


Nahoru
*/ ?> Workshopy o správné publikační praxi Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet