Vzdělávání zdarma

05.12.2013

Vzdělávání zdarma

Zveřejnil: Mgr. Lucie Jurystová | Poslední úprava: 05.12.2013

Díky rozvojovým a vzdělávacím projektům realizovaným Klinikou adiktologie je možné zájemcům nabídnout některé vzdělávací aktivity zdarma.

V letech 2011 až 2014 v rámci projektu NETAD (Síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii) jsou realizovány aktivity sítě odborníků v adiktologii, jako např. Adiktologická fóra a společná setkání, jejichž hlavním cílem je zajistit sdělování aktuálních informací z oboru, výměna zkušeností, koordinace společných aktivit v oboru, a to včetně tvorby koncepce a rozvoje oboru.

Mezi lety 2012 a 2013 byl Klinikou adiktologie realizován Akreditovaný kvalifikační kurz adiktolog, jehož poskytovatelem byl Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, probíhal v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v grantu adaptabilita a konkurenceschopnost v letech 2012 - 2013.

V letech 2009 až 2012 byli v rámci projektu VYNSPI (Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni) hlavní cílovou skupinou pedagogičtí pracovníci ze škol a školských zařízení, kteří se účastnili jak dlouhobých, tak krátkodobých kurzů na nejrůznější témata. Podrobnější informace viz tisková zpráva zde.

V letech 2010 až 2011 Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze připravilo v rámci projektu projektu Rozvoje vysokých škol MŠMT bezplatné kurzy určené zdravotním sestrám v adiktologických službách, v psychiatrických ambulancích a odděleních a v souvisejících oborech. Více informací zde.

 


Nahoru
*/ ?> Vzdělávání zdarma Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet