Ambulantní provozy

16.11.2013

Centrum substituční léčby

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 16.11.2013

Centrum substituční léčby (CSL) nabízí vysokoprahový metadonový substituční program, tj. takový, který klade na klienty vyšší nároky nejen v oblasti dodržování abstinence od veškerých ilegálních drog a alkoholu a klade důraz na dodržování pravidel programu. Podstatnou součástí léčby jsou vedle podávání metadonu i intenzivní terapeutické a poradenské služby, které mají pomoci v řešení nejen samotné závislosti, ale i ostatních s tím souvisejících problémů. Minimálně první dva měsíce je docházka do programu každodenní. Postupem času se lze propracovat i k méně časté docházce, podmínkou je ale „fungování“ (čistá toxikologická vyšetření, dodržování pravidel programu).

Poskytované služby
  • Podávání a vydávání metadonu.
  • Kontrola abstinence prostřednictvím toxikologických vyšetření moči.
  • Vyšetření a konzultace s lékařem - psychiatrem, s možností farmakologické léčby přidružených duševních poruch.
  • Sociální a adiktologické poradenství.
  • Skupinová a individuální psychoterapie.
  • Volnočasové kulturní, sportovní a výtvarné terapeutické aktivity.
  • Součástí programu je interní péče s možností léčby somatických komplikací závislosti včetně virové hepatitidy typu C.
Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby starší 16 let s problémem závislosti na nelegálních opioidech, kteří mají zájem přestat s užíváním všech ilegálních drog.

Personální obsazení

Mgr. Andrea Sudíková, DiS. - vedoucí CSL, adiktolog

MUDr. Vladimír Kmoch - psychiatr

Mgr. Martina Kudrnová - staniční sestra

Kontakt

Adresa: Apolinářská 4, Praha 2, 128 08

Tel.: 224 968 216-8

Fax.: 224 911 871

E-mail: andrea.sudikova@vfn.cz

 

Výdejní doba od 1.11.2017:

Po, St-Pá: 6:30-11:00; 13:00-14:00

Út: 6:30-11:00; 13:15-14:00

O VÍKENDECH A SVÁTCÍCH 7.30–13.00

 

Další informace

Projekt je realizován také za finanční podpory Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstva zdravotnictví ČR a Hlavního města Prahy.


Nahoru
*/ ?> Centrum substituční léčby Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet