Ambulantní provozy

16.11.2013

Online adiktologická poradna

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 16.11.2013

Online adiktologická poradna jsou webové stránky Adiktologické ambulance Kliniky adiktologie, které jsou určené všem, kteří hledají pomoc s problémy způsobenými nebo souvisejícími se závislostí, ať už na legálních či nelegálních drogách, nebo na určitém chování (např. závislost na internetu). Jsou určené i pro rodinné příslušníky a osoby blízké. Kromě informací stránky nabízejí i možnost otestovat si vlastní závislost, položit dotaz poradcům a v neposlední řadě využít také interaktivní svépomocnou aplikaci pomáhající zvládnout vybrané formy závislostního chování (závislost na alkoholu, závislost na internetu, gambling, tabák).

Poskytované služby

Všechny služby nabízené online adiktologickou poradnou jsou poskytovány prostřednictvím webových stránek, anonymně a bezplatně.

Poradna poskytuje čtyři typy služeb:

  • informace o závislostech a jejich zvládání (statické texty)
  • zodpovídání dotazů prostřednictvím webového formuláře a zveřejňování odpovědí
  • screening a krátkou intervenci - otestování míry rizika vzhledem k závislostnímu chování a stručné doporučení na základě výsledků
  • interaktivní svépomocnou aplikaci ke zvládání závislostního chování

V současné době jsou zprovozněny specifické služby pro tyto typy rizikového a závislostního chování, nicméně dotazy lze pokládat na všechny oblasti závislostí a jejich zvládání:

  • závislost na alkoholu,
  • závislostní chování na internetu,
  • gambling,
  • tabák.

Svépomocná aplikace vychází z principů kognitivně-behaviorální terapie a motivačních rozhovorů a je rozdělena do tří základních částí, které na sebe logicky navazují: motivační fáze, fáze změny a fáze prevence relapsu.

Motivační fáze pomáhá uživateli podrobně zmapovat jeho závislostního chování. Tato část je členěna do několika tematických kapitol, které obsahují stručně seřazené základní informace o závislostním chování (například typy závislostního chování, příčiny vzniku a udržení závislostního chování apod.). Na závěr každé kapitoly si může uživatel vyplnit, které uvedené informace se konkrétně týkají jeho. Cílem této fáze je více porozumět vlastnímu závislostnímu chování a uvědomit si jeho stinné stránky, což by mělo být podkladem k získání větší motivace pro změnu tohoto chování.

Na motivační fázi navazuje fáze změny, ve které si uživatel může naplánovat, jakým způsobem chce omezit nebo skončit se závislostním chováním, a pak prostřednictvím deníčku a opakovaného přihlašování do online programu sledovat, jakým způsobem se mu daří své cíle naplnit a případně porozumět skutečnostem, které mu komplikují dosažení změny.

Závěrečná fáze prevence relapsu je opět členěna do několika tematických kapitol, ve kterých je uživatel seznámen s pojmem relaps a jeho základními komponentami. Uživatel má vždy na konci každé kapitoly opět možnosti vyplnit, jaké skutečnosti ohledně prevence relapsu se týkají jeho osobně. Cílem této fáze je předejít návratu závislostního chování a udržet tak co nejdéle změnu, pro kterou se uživatel rozhodl.

Cílová skupina

Služby jsou určeny všem, kteří mají problém s alkoholem, se závislostním chováním na internetu, kouřením, gamblingem nebo i rodinné příslušníky a osoby blízké.

Dotazy lze pokládat na jakákoliv témata týkající se rizikového chování ve vztahu k drogám, závislostního chování a jejich zvládání.

Personální obsazení

Mgr. Jaroslav Vacek - psycholog

Bc. Lenka Richterová - adiktoložka

Kontakt

webové stránky poradny: http://poradna.adiktologie.cz

mail: adambulance@vfn.cz


Nahoru
*/ ?> Online adiktologická poradna Ilustrační foto © Chrisharvey | Dreamstime Stock Photos

  • Sdílet článek
  • Sdílet