Ambulantní provozy

16.11.2013

Online adiktologická poradna

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 16.11.2013

Online adiktologická poradna jsou webové stránky Kliniky adiktologie, které jsou určené všem, kteří hledají pomoc s problémy způsobenými nebo souvisejícími se závislostí, ať už na legálních či nelegálních drogách, nebo na určitém chování (např. závislost na internetu). Kromě informací stránky nabízejí i možnost otestovat si vlastní závislost, položit dotaz poradcům a v neposlední řadě využít také interaktivní svépomocnou aplikaci pomáhající zvládnout vybrané formy závislostního chování (závislost na alkoholu, závislost na internetu a prokrastinace).

Poskytované služby

Všechny služby nabízené online adiktologickou poradnou jsou poskytovány prostřednictvím webových stránek, anonymně a bezplatně.

Poradna poskytuje čtyři typy služeb:

  • informace o závislostech a jejich zvládání (statické texty)
  • zodpovídání dotazů prostřednictvím webového formuláře a zveřejňování odpovědí
  • screening a krátkou intervenci - otestování míry rizika vzhledem k závislostnímu chování a stručné doporučení na základě výsledků
  • interaktivní svépomocnou aplikaci ke zvládání závislostního chování

V současné době jsou zprovozněny specifické služby pro tyto tři typy rizikového a závislostního chování, nicméně dotazy lze pokládat na všechny oblasti závislostí a jejich zvládání:

  • závislost na alkoholu
  • závislostní chování na internetu
  • prokrastinace

Svépomocná aplikace vychází z principů kognitivně-behaviorální terapie a motivačních rozhovorů a je rozdělena do tří základních částí, které na sebe logicky navazují: motivační fáze, fáze změny a fáze prevence relapsu.

Motivační fáze pomáhá uživateli podrobně zmapovat jeho závislostního chování či prokrastinaci. Tato část je členěna do několika tematických kapitol, které obsahují stručně seřazené základní informace o závislostním chování (například typy závislostního chování, příčiny vzniku a udržení závislostního chování apod.). Na závěr každé kapitoly si může uživatel vyplnit, které uvedené informace se konkrétně týkají jeho. Cílem této fáze je více porozumět vlastnímu závislostnímu chování a uvědomit si jeho stinné stránky, což by mělo být podkladem k získání větší motivace pro změnu tohoto chování.

Na motivační fázi navazuje fáze změny, ve které si uživatel může naplánovat, jakým způsobem chce omezit nebo skončit se závislostním chováním, a pak prostřednictvím deníčku a opakovaného přihlašování do online programu sledovat, jakým způsobem se mu daří své cíle naplnit a případně porozumět skutečnostem, které mu komplikují dosažení změny.

Závěrečná fáze prevence relapsu je opět členěna do několika tematických kapitol, ve kterých je uživatel seznámen s pojmem relaps a jeho základními komponentami. Uživatel má vždy na konci každé kapitoly opět možnosti vyplnit, jaké skutečnosti ohledně prevence relapsu se týkají jeho osobně. Cílem této fáze je předejít návratu závislostního chování a udržet tak co nejdéle změnu, pro kterou se uživatel rozhodl.

Cílová skupina

Služby jsou určeny všem, kteří mají problém s alkoholem, se závislostním chováním na internetu nebo prokrastinací.

Dotazy lze pokládat na jakákoliv témata týkající se rizikového chování ve vztahu k drogám, závislostního chování a jejich zvládání.

Personální obsazení

Mgr. Jaroslav Vacek - psycholog

Mgr. Petra Vondráčková, Ph.D. - klinická psycholožka a psychoterapeutka

Kontakt

webové stránky poradny: http://poradna.adiktologie.cz

mail: poradna@adiktologie.cz


Nahoru
Online adiktologická poradna Ilustrační foto © Chrisharvey | Dreamstime Stock Photos

  • Sdílet článek
  • Sdílet