Lůžkové provozy

16.11.2013

Detoxifikační jednotka

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 16.11.2013

Detoxifikační jednotka je lůžkové oddělní uzavřeného typu, které poskytuje detoxikaci („vystřízlivění“) a detoxifikaci (léčba „abstinenčních příznaků“) pacientům závislým na návykových látkách. Jedná se o zdravotnické zařízení. Nejedná se o zařízení poskytující akutní lůžkovou péči, oddělení nesupluje činnost záchytné stanice. Léčba je vždy dobrovolná. Oddělení je koedukované (muži a ženy). Pobyt je určen především pacientům, kteří po pobytu na detoxifikační jednotce následně pokračují ve vlastní léčbě závislosti (ambulantní léčba, lůžkové oddělení –režimová léčba, rezidenční léčba).

Poskytované služby

Detoxifikační jednotka je lůžkové oddělní uzavřeného typu, které poskytuje detoxikaci („vystřízlivění“) a detoxifikace (léčba „abstinenčních příznaků) pacientům závislým na návykových látkách. Jedná se o zdravotnické zařízení. Nejedná se o zařízení poskytující akutní lůžkovou péči, oddělení nesupluje činnost záchytné stanice. Léčba je vždy dobrovolná. Oddělení je koedukované (muži a ženy). Pobyt je určen především pacientům, kteří po pobytu na detoxifikační jednotce následně pokračují ve vlastní léčbě závislosti (ambulantní léčba, lůžkové oddělení –režimová léčba, rezidenční léčba).

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou dospělé osoby závislé na návykových látkách. Přijímáme pacienty z celé ČR. Léčba je vždy dobrovolná.

Personální obsazení

Tým je tvořen lékaři, středním zdravotním personálem, psychoterapeutem.

MUDr. Veronika Purmová - lékař se specializací psychiatrie

MUDr. Miroslava Mašlániová - lékař se specializací psychiatrie

MUDr. Oliver Nyárhidy - lékař se specializací psychiatrie a léčba návykových nemocí

Bc. Lenka Richterová - adiktolog

Mgr. Lada Broklová - adiktolog

Tým všeobecných sester a nižšího zdravotnického personálu ve směnném provozu.

Tým pracuje pod externí supervizí.

Nepřetržitá lékařská služba je zajištěna službukonajícími lékaři Kliniky adiktologie.

Kontakt

K hospitalizaci na detoxifikačním oddělení se lze objednat na telefonním čísle 725 736 177, každý všední den mezi 13:00 a 14:00.

Na nástěnce zde naleznete informace pro pacienty - náležitosti k přijetí na detoxifikační oddělení.

Informace pro příbuzné na tel. 224 968 204 každý všední den mezi 10:00 a 11:00 na základě předem domluveného hesla.

Další informace

Přijetí se uskutečňuje na základě objednání, které může být telefonické, písemné, osobní, výjimečně e-mailem. Den před přijetím objednaný pacient potvrzuje svůj nástup, pokud ho nepotvrdí, bude přijat jiný pacient, který čeká v „pořadníku“. (Doba přijetí se řídí kapacitou oddělení, interval je cca několik dní až maximálně 2 týdny).

Čas přijetí: pouze po telefonickém objednání cca od 8:00 do 9:00, pozdější příchod může vést k přeobjednání na jiný termín.

Doporučení k léčbě: Vhodné (striktně na něm netrváme; u pacientů v metadonové substituci je ale doporučení povinné).

Nutné doklady: OP nebo pas a kartička pojištěnce (bez platných dokladů pacient nebude přijat).

V případě vážnějšího somatického onemocnění je nutné vyjádření ambulantního specialisty k pobytu na detoxifikačním oddělení nebo záznam z poslední kontroly v ambulanci. Vhodná je také propouštěcí zpráva z hospitalizace proběhlé v posledním roce.

Zvláštnosti pobytu:

Zákaz: volných vycházek (uzavřené oddělení), návštěv, donášky jídel a tekutin na oddělení.

Kouření omezeno 3 x denně 1 cigareta na zahradě KA pod dohledem zdravotnického personálu.

Pacient podepisuje při přijetí souhlas s hospitalizací, Léčebný řád Detoxu včetně souhlasu s omezením pohybu během hospitalizace a je seznámen s Právy pacientů.

Projekt je realizován také za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR a Hlavního města Prahy.


Nahoru
*/ ?> Detoxifikační jednotka Ilustrační foto © Mark Liedel | Dreamstime Stock Photos

  • Sdílet článek
  • Sdílet