Etika a etický kodex

04.12.2013

Etika a etický kodex

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 04.12.2013

Etický kodex a další dokumenty vztahující se k etickým otázkám oboru adiktologie patří do kolekce tzv. klíčových dokumentů. Etický kodex v obecné rovině specifikuje základní etická východiska, hodnoty a normy oboru adiktologie a formuluje je prostřednictvím souboru jednoduchých pravidel.

Dokument přitom tvoří základní rámec pro práci etické komise oboru adiktologie a vytváří základní povědomí o etických principech, na kterých obor adiktologie vznikl a jaké uznává odborná veřejnost. Tím je současně také položen základ k tomu, aby bylo zřejmé, jaká jsou etická pravidla práce v oboru a čím jsou v některých dílčích oblastech oborově specifická. V tomto smyslu má etický kodex a s ním související dokumenty formativní i normativní charakter na úrovni oboru i na úrovni jednotlivých profesí pohybujících se v jeho rámci.


Nahoru
*/ ?> Etika a etický kodex Ilustrační foto © Pamela Hodson | Dreamstime Stock Photos

  • Sdílet článek
  • Sdílet