Drogy a zákon

01.03.2006

Postavení Policie ČR podle zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, jednotlivá oprávnění a povinnosti policistů na území České republiky

Zveřejnil: Mgr. Hana Fidesová Ph.D. | Poslední úprava: 01.03.2006

Na základě existence zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na jeho aplikaci vůči fyzickým a právnickým osobám vznikají Policii České republiky/policistům určitá oprávnění, ale i práva. Je zřejmé, že s ohledem na homogennost právního prostředí České republiky není tento zákon jediný, podle nějž je Policie ČR/policisté oprávněni postupovat. Je však třeba si uvědomit, že je to jeden ze základních zákonů pro Policii ČR a je velmi vhodné a účelné alespoň v hrubých rysech se v něm orientovat. Otázka rozsahu oprávnění a policistů je častým tématem jak pro pracovníky pomáhajících organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogových závislostí a bezprostředně se dotýká také samotných uživatelů legálních i nelegálních návykových látek.


Plné znění článku naleznete s ohledem na jeho rozsah v příloze.

Nahoru
*/ ?> Postavení Policie ČR podle zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, jednotlivá oprávnění a povinnosti policistů na území České republiky Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet