Drogy a zákon

19.03.2013

Právní úprava léčebného konopí

Zveřejnil: JUDr. Michaela Štefunková PhD. | Poslední úprava: 19.03.2013

Ve sbírce zákonů byl vyhlášen zákon č. 50 / 2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Novela zákona o léčivech je zajímavá zejména v souvislosti se zavedením úpravy využívání konopí pro léčebné použití. Novela mezi jiným upravuje přípravu léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, jejich vydávání a evidenci. Podle novelizovaného zákona o návykových látkách bude pěstování konopí pro léčebné použití možné na základě licence udělené Státním ústavem pro kontrolu léčiv, který rovněž bude plnit úkoly státní agentury pro konopí pro léčebné použití. Zákon nabývá účinnosti 1. 4. 2013 (s výjimkou ustanovení týkajících se pěstování), v plném znění nabývá účinnost 1. 4. 1014.

Normu vyhlášenou ve Sbírce zákonů naleznete v příloze

Zdroj: Sbírka zákonů ČR


Nahoru
*/ ?> Právní úprava léčebného konopí Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet