Drogy a zákon

19.03.2014

Řízení pod vlivem návykových látek - nově stanovené limitní hodnoty u nelegálních drog

Zveřejnil: Mgr. Hana Fidesová Ph.D. | Poslední úprava: 19.03.2014

Dne 18.3.2014 bylo vyhlášeno nařízení vlády č. 41/2014 Sb., o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejich dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou. Nařízení nabývá účinnosti dne 2.4.2014.

Citované nařízení nově stanovuje, v jakých případech se pro účely přestupkového řízení považuje řidič motorového vozidla za ovlivněného některou z vybraných návykových látek. V praxi tedy v případě, že v krevním vzorku řidiče bude dosaženo níže uvedených hodnot, řidič bude automaticky považován za osobu řídící pod vlivem návykové látky a stíhán za přestupek, kde mu hrozí pokuta  v rozmezí 2 500 až 20 000 Kč, zákaz řízení na dobu 6 měsíců až 1 roku a ztráta 7 bodů.

Pokud by se jednalo o případy, kdy byla zjištěna jiná tzv. nelegální droga než předpokládaná nařízením vlády, nezbude než dokazovat stav řidiče prostřednictvím odborných vyjádření a/nebo znaleckých posudků.

Pro účely trestního stíhání pro spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, kde se předpokládá, že řidič byl ve stavu vylučujícím způsobilosti řídit motorové vozidlo, je třeba i nadále řešit jednotlivé případy individuálně a stav řidiče posuzovat znaleckým posudkem.

Mezinárodní nechráněný název návykové látky v českém jazyce / Limitní hodnota návykové látky v krevním vzorku (ng/ml)

 • Delta-9-tetrahydrokanabinol (9-THC)                                                 2
 • Methamfetamin                                                                               25
 • Amfetamin                                                                                      25
 • 3,4-Methylendioxymethamfetamin (MDMA)                                        25
 • 3,4-Methylendioxyamfetamin (MDA)                                                  25
 • Benzoylekgonin                                                                                25
 • Kokain                                                                                             25
 • Morfin                                                                                              10

 

Celé znění nařízení je uvedeno v příloze tohoto článku.

 


Nahoru
*/ ?> Řízení pod vlivem návykových látek - nově stanovené limitní hodnoty u nelegálních drog Ilustrační foto

 • Sdílet článek
 • Sdílet