Drogy a zákon

31.03.2014

Návrh legislativy k novým psychoaktivním látkám je odklonem od trestně-právních sankcí

Zveřejnil: Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D. | Poslední úprava: 31.03.2014

Dosavadní přístup Evropské komise ke kontrole tzv. nových psychoaktivních látek je považován za zdlouhavý a neefektivní - počet nových psychoaktivních látek na evropském trhu neustále stoupá. Evropská komise předložila návrh, který zdrůrazňuje roli správního práva při kontrole těchto látek na úkor kriminálním sankcím.

Evropská komise připravila na podzim roku 2013 návrh nové legislativy k tzv. novým psychoaktivním látkám (resp. novým syntetickým drogám - NSD). Dosavadní rozhodnutí komise (2005/387/JHA) bylo ve zprávě Evropské komise totiž vyhodnoceno jako neefektivní. Hodnotící zpráva konstatuje, že od roku 2009 stoupal počet nových psychoaktivních látek na trhu rychlejším tempem než kdykoli předtím a že se rozšířily prakticky po celé Evropě.

Mezi roky 2006 a 2012 bylo totiž v EU v rámci evropského Systému včasného varování totiž identifikováno celkem 236 nových látek. Každý rok se počet nově zjištěných látek na evropském trhu zvyšuje zhruba o polovinu [1]. Meziročně roste počet online obchodů, jež je nabízí, přibližně na dvojnásobek. Nové psychoaktivní látky se navíc objevují i v doměle nelegálních drogách [2].

Předchozí rozhodnutí Evropské komise (2005/387/JHA) přistupovalo k novým psychoaktivním látkám podobně jako mezinárodní systém kontroly drog OSN. Průzkum mezi členskými zeměmi ukázal, že tento přístup není dostatečně flexibilní, aby se mu podařilo vstupu NSD na trh EU zamezit.

Návrh nového rozhodnutí zdůrazňuje potřebnost využití správního práva při kontrole dostupnosti nových psychoaktivních látek a potřebnost vyhodnocování rizik (risk assesment) konkrétních látek před tím, než jsou podrobeny kontrole. Trestně-právní postihy by měly být vyhrazeny jen pro ty látky, které jsou považovány za rizikové na úrovni EU.

ZDROJE: European Comission: Responding to new drugs.

 

 

 

 


Nahoru
*/ ?> Návrh legislativy k novým psychoaktivním látkám je odklonem od trestně-právních sankcí Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet