Drogy a zákon

12.05.2006

Zákon o sociálních službách

Zveřejnil: Mgr. Hana Fidesová Ph.D. | Poslední úprava: 12.05.2006

Ve Sbírce zákonů (částka 37, 31. března 2006) byl vyhlášen zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který nabývá účinnosti dne 1. ledna 2007.

Zákon upravuje zejména podmínky poskytování pomoci a podpory osobám v nepříznivé sociální situaci, podmínky pro vydání oprávnění k poskytování sociálních služeb a předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka. Doporučujeme věnovat tomuto zákonu pozornost, neboť se bezprostředně dotýká taktéž organizací, které se zabývají pomocí uživatelům legálních i nelegálních návykových látek. Bližší podrobnosti související s praktickou aplikací nové právní úpravy a výklad zákona by měly být v nejbližší době uvedeny na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, které v souvislosti s tímto zákonem plánuje rozsáhlou informační kampaň.

Znění zákona naleznete zde.


Nahoru
*/ ?> Zákon o sociálních službách Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet