Drogy - mýty a stereotypy

17.01.2006

Mýty a stereotypy o drogách a jejich uživatelích

Zveřejnil: PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc. | Poslední úprava: 17.01.2006

Mýty lze definovat jako „výmysly, nepravdy či smyšlenky“, stereotypy zase jako „tradiční, ustálené a často mylné představy“. V oboru adiktologie, který se zabývá prevencí, léčbou a výzkumem různých forem závislého chování, jich v průběhu desítek let vznikala, šířila se a ujala se v obecném povědomí řada z nich. Mnohé často působí problémy všem, jichž se užívání alkoholu, tabáku a ilegálních drog nějakým způsobem dotýká. Tedy nejenom uživatelům návykových látek a jejich nejbližším, ale i odborníkům, kteří se snaží možným problémům spojeným s jejich užíváním předcházet nebo je řešit, ale i nám ostatním přinejmenším tím, že nám někdo - byť v dobré víře, ale často úmyslně - neříká pravdu. Protože jedním z cílů Centra adiktologie je přenášet poznatky z vědeckého výzkumu do praxe, budeme se „oblíbeným“ mýtům z oboru v této části věnovat a pokoušet se je uvádět na pravou míru.

 

Dobrým příkladem jednoho takového mýtu je ten o závislosti jako o nevyléčitelné chronické nemoci, který komplikuje život jak uživatelům drog, tak i jejich rodinám a odborníkům, kteří se jim snaží pomáhat. Navíc vede velkou část veřejnosti k mylnému přesvědčení, že financování programů léčby uživatelů návykových látek je vyhazováním peněz oknem. Mýtus o nevyléčitelnosti závislosti hlásaný dokonce i některými představiteli lékařské obce využívá část uživatelů drog někdy i jako výmluvu, proč se nesnaží svoji situaci změnit. Ale zkušenosti tisíců lidí dokazují, že závislosti se zbavit lze, jen to skutečně není možné bez aktivního zapojení člověka, který drogy užívá. Odměnou mu může být nejenom zbavení se návyku, který mu může působit celou řadu různých problémů (poškození zdraví, ztrátu blízkých osob a přátel, „vyhazov“ ze školy nebo z práce, život „na ulici“, mizerné vyhlídky do budoucna, dluhy, konflikty se zákonem či s drogovými dealery atd.), ale i to, že se nemusí v souladu se zavedeným stereotypem celý život sebemrskačsky degradovat na méněcenného člověka – „věčného alkoholika nebo feťáka“ - jak výše uvedený stereotyp („jednou alkoholik/ feťák = navždy alkoholik/ feťák“) rovněž hlásá.

Mýty a stereotypy jsou produktem nevědomé nebo záměrné manipulace či chcete-li „vymývání mozku“ veřejnosti s cílem, aby přijala hlásané zavádějící názory a na jejich základě podporovala přijetí zdánlivě jednoduchých, i když prokazatelně neúčinných „ideologických“ spíše než výzkumem podložených kroků. K těm nejznámějším omylům ve vztahu k užívání návykových látek patří zejména tyto dva: 1) tzv. „válka proti drogám“, jež prokazatelně produkuje více škod jednotlivcům i společnosti než jakýkoli jiný přístup a 2) akce typu „sportem proti drogám“, které pod líbivým sloganem tahají z veřejných rozpočtů či z kapes soukromých sponzorů peníze na „bohulibé“ aktivity, jež však s prevencí užívání drog mají jen málo společného. Stačí se jen podívat do léčebných zařízení, kolik z jejich dnešních klientů, kteří mají problém s užíváním drog v dětství aktivně sportovalo. Pokud se na to v jakékoli léčebně zeptáte, zjistíte, že naprostá většina, někteří z nich dokonce vrcholově. Navíc, co si budeme namlouvat, sport by byl pravděpodobně nedílnou součástí života lidí i v případě, kdybychom o užívání drog a problémech s ním spojenými vůbec nic netušili a neměli tudíž ani potřebu pokusit se mu předcházet.

Jak se pokusíme na konkrétních příkladech ukázat, s takovou manipulací je možné se v oboru adiktologie setkat poměrně často, zejména i když ne výhradně ve vztahu k uživatelům a užívání ilegálních drog. Ostatně, posuďte sami. Ale předtím, než se podíváte na mýty a stereotypy o drogách a jejich uživatelích, které vás nejvíce zaujmou, je třeba upozornit na dvě skutečnosti. A sice, a) v žádném případě nemusí jít o vyčerpávající přehled všech „oblíbených drogových“ mýtů a stereotypů (ale budeme se snažit je doplňovat), b) protože nechceme žádný z nich upřednostňovat, nabízíme přehled těch, kterým se v této části budeme věnovat, v abecedním řazení:


 


Nahoru
*/ ?> Mýty a stereotypy o drogách a jejich uživatelích Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet