Drogy - mýty a stereotypy

14.03.2006

Teorie marihuany jako vstupní drogy

Zveřejnil: PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc. | Poslední úprava: 14.03.2006

Tvrzení, že se 70% ze všech lidí, kteří někdy v životě vyzkouší marihuanu, stane závislými na užívání tzv. tvrdých drog, je stejně zavádějící blud, jako kdyby někdo tvrdil, že 70% ze všech lidí, kteří v období dospívání onanovali, se stanou sexuálními pracovníky.

Přitom stejně jako mezi lidmi se závislým chováním jistě najdeme nejméně 70% těch, kteří předtím, než začali užívat heroin, pervitin nebo kokain, vyzkoušeli marihuanu (ale ještě předtím cigarety a alkohol), najdeme patrně i mezi prostituujícími se lidmi nejméně 70% těch, kteří v mládí onanovali. Naopak to ale neplatí prostě proto, že mezi užíváním marihuany a heroinu ani mezi masturbací a prostitucí žádná příčinná souvislost není. Pokud by tomu tak bylo, potýkala by se dnešní západní Evropa, ale i USA s desítkami milionů osob závislých na užívání heroinu či kokainu a s obdobnými počty sexuálních pracovníků, tedy těch, kteří někdy v minulosti vyzkoušeli nebo užívali marihuanu respektive onanovali.

Neexistenci příčinné souvislosti mezi dvěma podobnými vzorci chování výstižně ilustrují na vztahu mezi cyklistikou a motorismem Zimmer a Morgan (1997). Ti uvádí, že snad každý člověk jezdil v dětství na kole, ale jen nepatrná část ze všech bývalých cyklistů přesedlala v pozdějším věku na motocykly. Přitom mezi motocyklisty snad nenajdete nikoho, kdo by předtím, než začal jezdit na motocyklu, nesedlal kolo. Přesto zastánci tvrdé prohibice vůči marihuaně stále ve své zvrácené moralistické logice trvají na tom, že marihuana je vstupní droga k užívání více rizikového heroinu, kokainu či pervitinu. Otázkou spíše zůstávají jejich motivy pro šíření takových mýtů. Proč to dělají?

Patrně se domnívají, že se jim tak lépe podaří odvést pozornost od skutečných problémů, jež pro soudobou společnost představuje na jedné straně nadměrné užívání alkoholu, ale i nadužívání léků s obdobnými účinky jako mají ilegální drogy (tj. také drogy, jen dosud nebyly lidstvem zařazeny na černou listinu látek „se špatnou pověstí“ jako je tomu v případě ilegálních drog), na straně druhé nefunkční systém prohibice ilegálních drog, který lidstvu působí více škod než užitku a je výhodný zejména pro mafie, teroristy a politiky. Prvním dvěma přináší obrovské finanční zisky, těm posledním zase poskytuje strašáka společnosti, který jim pomáhá udržet se u moci, odvádět pozornost od skutečných společenských problémů a „utahovat šrouby“ sociální kontroly.

 
Prameny:

Zimmer, L. a Morgan, J.P. (1997) Marihuana – mýty a fakta, Lindesmith Center, New York a San Francisco, česky 2003, Volvox Globator, ISBN 80-7207-463-6.


Nahoru
*/ ?> Teorie marihuany jako vstupní drogy Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet