Drogy - mýty a stereotypy

26.01.2006

Známí uživatelé kokainu

Zveřejnil: PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc. | Poslední úprava: 26.01.2006

Jedním z oblíbených mýtů je, že ilegální drogy užívají jen hloupí lidé. Abychom tento mýtus vyvrátili, nabízíme výběr několika známých osobností včetně jedné literární, které po určitou dobu užívání kokainu holdovaly. Nechceme tím někoho navádět nebo mu dokonce opatřovat alibi pro to, aby drogy užíval. Chceme jenom upozornit na to, že problémy s užíváním drog může mít prakticky každý, když nebude opatrný.

 

Sigmund Freud
Světoznámý psychoterapeut kokain sám užíval a používal ho ve své praxi i jako lék. Zaníceně o něm psal jako o prostředku pro „povznesení ducha a dlouhodobou euforii“, velebil i jeho "stimulační účinky na genitálie“. Svůj názor na tuto drogu změnil poté, kdy se jeho přítel, kterého kokainem léčil ze závislosti na morfinu, právě kokainem předávkoval.

Robert Louis Stevenson
Jednu ze svých nejznámějších knih Dr Jekyll & pan Hyde prý napsal během šesti dní a nocí pod vlivem kokainu. Jeho užaslá žena Fanny to prý komentovala slovy: "že byl tak těžce nemocný člověk, jako je můj manžel, schopen odvést tak náročnou manuální práci a popsat během šesti dnů papír 60.000 slov, se mi zdá naprosto neuvěřitelné". Samotný román popisuje proměnu charakteru člověka po požití bílého prášku, čímž chtěl autor zřejmě vyjádřit, jak nepříjemné dopady může dlouhodobé užívání kokainu na člověka mít.

Sherlock Holmes
Geniální detektiv a hrdina knih Arthura C. Doyla je patrně nejznámější literární postavou, jež holdovala užívání kokainu. V knize s názvem Znamení čtyř se můžeme setkat s tímto popisem aplikace kokainu: "Sherlock Holmes vyjmul hypodermickou injekční stříkačku z úhledné marocké kazety. Svými dlouhými, bílými, nervózními prsty zkontroloval útlou jehlu a vyhrnul si levý rukáv košile... šlachovité předloktí a zápěstí celé poseté a zjizvené bezpočtem stop vpichů…... zabořil se do sametového zvrásněného křesla s dlouhým povzdechem uspokojení."

Stephen King
V letech 1979-1987 užíval autor hororů kokain, který nazývá svým „spínačem“, v takové míře, že si nepamatuje několik knih, které v tomto období napsal. King rovněž tvrdí, že ho užívání kokainu uchránilo před závislostí na alkoholu a předčasnou smrtí: „nebýt kokainu, pil bych asi do 55 let a pak by se v New York Times objevilo jenom pár řádků o tom, že spisovatel Stephen King zemřel na mozkovou mrtvici.“


Nahoru
*/ ?> Známí uživatelé kokainu Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet