Drogy - mýty a stereotypy

01.02.2006

Stručný přehled některých nejčastějších mýtů a fakt o drogách

Zveřejnil: PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc. | Poslední úprava: 01.02.2006

Kombinování více drog je v pohodě. Káva není droga. Prospěšné drogy jsou legální, zatímco ty škodlivé jsou ilegální. Marihuana je bezpečná droga. Jednou závislý, navždy závislý. Závislého člověka je nejlepší zavřít do vězení - to jsou některé z nejčastějších mýtů o drogách a jejich uživatelích, jež zde naleznete spolu s fakty, která je stručně uvádí na pravou míru.

 

Mýtus: Kombinování více drog je v pohodě.
Fakta: Užívání více drog najednou může být velmi nebezpečné. Jejich účinky se mohou doplňovat, násobit se nebo být zcela neočekávané. Předávkování drogami nebo úmrtí v důsledku jejich užití je v mnoha případech způsobeno právě kombinovaným užitím více drog včetně alkoholu a/nebo léků.

Mýtus: Káva není droga.
Fakta: Káva, čaj nebo Coca-Cola nejsou samy o sobě drogy, ale pokud není uvedeno jinak (např. káva bez kofeinu), obsahují stimulační drogu kofein.

Mýtus: Tabák není droga.
Fakta: Tabák obsahuje drogu nikotin, na jejímž užívání si lze vypěstovat závislost. Nikotin zvyšuje krevní tlak, zužuje cévy, potlačuje chuť k jídlu a ovlivňuje změnu u řady tělesných funkcí.

Mýtus: Každý uživatel ilegálních drog je "narkoman"
Fakta: S takovým házením všech uživatelů ilegálních drog do jednoho pytle se můžeme setkat velmi často v našich médiích. Pojem narkoman (mimochodem velmi nehezké slovo, mluvíme-li o lidech, kteří se potýkají s problémy spojenými užívání drog) je odsuzující nálepka, kterou část lidí používá pro označení drogově závislých. V žádném případě je nelze vztahovat na každého uživatele ilegálních drog, protože jen malá část těch, kteří kdy ilegální drogu vyzkouší, se skutečně stane na jejich užívání závislých. Je to podobné, jako bychom o nás všech, kteří se občas napijeme alkoholu, mluvili nebo psali jako o "alkoholicích" (brr, další ošklivé slovo, že?). Možná by nám všem prospělo, přestat o druhých lidech uvažovat tak, že se je za každou cenu snažíme "zaškatulkovat" a na čelo jim nalepit nálepku. Mnohem lepší je mluvit o lidech pořád jako o lidech, ať už se potýkají s jakýmikoli problémy. Jednou se to může stát každému z nás.

Mýtus: Většina užívaných drog se vyznačuje špatnou kvalitou.
Fakta: Velká část námi nejčastěji užívaných drog je vyráběna legálně a jejich kvalita je velmi vysoká. Patří k nim barbituráty, tablety na spaní, sedativa, amfetaminy nebo léky proti bolesti na bázi opiátů.

Mýtus: Když je malé množství drogy dobré, užívání větších dávek je ještě lepší.
Fakta: V některých případech skutečně může být malé množství drogy dobré, ale zvyšování dávek může vést k nečekaným a nepříjemným účinkům. Staré české přísloví říká, „všeho moc škodí“ a to platí, ať už jde o legální a ilegální drogy nebo o léky. Při jejich užívání byste měli dodržovat lékařem předepsané nebo v návodu uvedené dávkování.

Mýtus: Prospěšné drogy jsou legální, zatímco ty škodlivé jsou ilegální.
Fakta: Každá droga může být škodlivá. Stát reguluje užívání drog, jež jsou označeny za legální – což ale neznamená, že se jedná o bezpečné látky. Je také pravda, že přísněji je kontrolováno zacházení s drogami, jež byly v minulém století postupně označeny za ilegální a jako takové zakázány. Nebyly tak ale označeny pro jejich farmakologický účinek, jak se mnoho lidí dnes domnívá, ale spíše ze sociálních, xenofobních a morálních důvodů. Účinek ilegálních drog se zpravidla příliš neliší od účinku drog legálních. Vždyť řada z dnes nejznámějších zakázaných drog – např. marihuana, opium, heroin, kokain - byla v různých částech světa různými kulturami po tisíciletí, staletí či přinejmenším po desetiletí užívána jako léky.

Mýtus: Marihuana je bezpečná droga.
Fakta: Stejně jako jiné drogy, dokáže i marihuana měnit vědomí, narušovat koordinaci pohybů a měnit vnímání času. Obsahuje více rakovinotvorných látek než tabák, na jejím užívání si lze rovněž vypěstovat závislost. Dlouhodobé užívání velkých dávek marihuany může vést k problémům s krátkodobou pamětí a vést ke ztrátě motivace člověka k jiným činnostem, než je užívání drogy.

Mýtus: Užívání drog těhotným ženám neškodí.
Fakta: Užívání všech typů drog včetně alkoholu, marihuany, nikotinu, barbiturátů a dalších volně prodejných léků může mít pro průběh těhotenství nebezpečné účinky. A to především proto, že se droga přes placentu dostává do těla plodu dítěte a ohrožuje jeho zdravý vývoj. Podobně je tomu v případě kojící ženy, kdy se drogy se mohou do těla dítěte dostávat prostřednictvím jejich mléka. Proto by měly těhotné a kojící ženy od užívání drog upustit.

Mýtus: Většina uživatelů drog a alkoholu jsou muži, špinavci, pobudové a hlupáci.
Fakta: Závislost na užívání návykových látek si nevybírá. I když jsou jejím vznikem některé skupiny lidí ohroženy méně než jiné, se závislým chováním na užívání alkoholu nebo ilegálních drog se lze setkat u obou pohlaví a ve všech sociálních vrstvách společnosti. Jenom málo závislých lidí odpovídá stereotypní zavedené představě špinavců, pobudů nebo hlupáků. Kromě toho se v posledních letech počet žen závislých na užívání návykových látek v poměru k počtu mužů zvyšuje.

Mýtus: Nejčastěji užívanou drogou u nás je heroin.
Fakta: Mnohem více jsou užívány jiné drogy, počínaje alkoholem, kofeinem, nikotinem, marihuanou, léky s omamnými a psychotropními účinky nebo pervitinem (metamfetaminem).

Mýtus: Jednou závislý, navždy závislý.
Fakta: Mnoho lidí se dokáže svému závislému chování odnaučit, zatímco některým se to příliš nebo nikdy docela nepodaří. Naučit se žít bez škodlivého užívání drog vyžaduje hodně sil, osobního nasazení a odříkání si, jak ale ukazují zkušenosti tisíců lidí na celém světě, nejde o nic nemožného. Důležité však je chtít…

Mýtus: Závislého člověka je nejlepší zavřít do vězení.
Fakta: Závislost na užívání alkoholu či drog je problém, který vyžaduje komplexní bio-psycho-sociální přístup. Podle Mezinárodní klasifikace nemocí je závislost nemoc a tudíž lidé, kteří jí trpí, nepatří do vězení. Tam jim totiž nelze poskytnout odpovídající komplexní pomoc postavenou na kombinaci léčebného, poradenského, výchovného a psychoterapeutického přístupu.

Mýtus: Léčba závislosti může být úspěšná pouze pokud do ní člověk nastoupí dobrovolně.
Fakta: Prakticky nikdo nenastupuje do léčby závislosti na užívání návykových látek dobrovolně. K hlavním důvodům, proč se lidé k tomuto kroku rozhodnou, patří tlak jejich blízkých – rodičů, partnerů, přátel či kolegů z práce, zdravotní nebo finanční problémy (dluhy za drogy) či konflikt se zákonem. Řada výzkumů však přesvědčivě ukázala, že i tito lidé, pokud musí v programech léčby čelit „silnému tlaku“ terapeutů a skupiny jejich spolupacientů/klientů a jsou konfrontováni se svým chováním a jeho důsledky, se mohou své závislosti zbavit bez ohledu na důvody, pro něž původně do léčby nastoupili.

Mýtus: Ze závislosti na užívání drog se člověk musí vyléčit na první pokus.
Fakta: Závislé chování bývá lékaři přirovnáváno k chronickému onemocnění, i když není typickou nemocí, která má jednoznačnou a jednoduchou etiologii (příčiny vzniku), léčbu a prognózu. O tom, že se spíše jedná o formu chování, které se lze – byť se značnými obtížemi – odnaučit, svědčí i to, že někdo se své „závislosti“ dokáže zbavit ze dne na den (např. odnaučení kuřáci), druhý po absolvování „suchého detoxu“ (zbavení se fyzické závislosti na užívání heroinu bez pomoci lékařů a léků), jinému stačí jediná léčba v terapeutické komunitě (nezdravotnické zařízení pracující na principu sociálního učení se novým vzorcům chování bez užívání drog). Ale mnoho uživatelů drog potřebuje k dosažení tak zásadní změny svého chování dlouhodobější „léčbu“, v řadě případů i opakovanou.

Mýtus: Musíme usilovat o objevení „zázračného léku“, který vyléčí všechny formy závislého chování
Fakta: Něco takového jako univerzálně použitelná a fungující forma léčby pro všechny uživatele drog neexistuje, stejně jako neexistuje žádný zázračný lék pro léčbu závislosti. Různí lidé se stanou závislými na užívání návykových látek z řady různých důvodů a v souvislosti s užíváním drog trpí rozličnými problémy. Proto reagují na stejný typ léčby různorodě, přestože např. užívají stejnou drogu. To jsou důvody, proč uživatelé drog potřebují širokou škálu léčebných přístupů a služeb, jež jsou „šity na míru“ jejich individuálních potřeb.

Zpracováno za využití zahraničních zdrojů: http://www.thefreedomfoundation.org/drugs_myths.html a "Exploring Myths about Drug Abuse" by Alan I. Leshner, Ph.D., Director, National Institute on Drug Abuse, National Institutes of Health, U.S.A. http://www.drugabuse.gov/published_articles/myths.html


Nahoru
*/ ?> Stručný přehled některých nejčastějších mýtů a fakt o drogách Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet