Primární prevence

25.07.2008

Drogy a řízení – mýty a polopravdy

Zveřejnil: | Poslední úprava: 25.07.2008

Jedním z důvodů vysoké míry nehodovosti a vysokého počtu usmrcených osob v důsledku řízení pod vlivem návykových látek je fakt, že mladí lidé věří v různé mýty a polopravdy.

V roce 2007 Policie ČR šetřila celkem 182 736 nehod, při kterých bylo 1 123 osob usmrceno, 3 960 těžce zraněno a 25 382 osob zraněno lehce. Odhad způsobené hmotné škody je ve výši 8,467 mld. Kč. Podíl dopravních nehod způsobených užíváním alkoholu, nelegálních drog a léků se v posledních letech neustále zvyšuje. Policie ČR k roku 2007 eviduje 7 466 nehod (tj. 4,3% z celkového počtu) zaviněných pod vlivem alkoholu, při kterých zjistila 36 usmrcených a 2 881 zraněných osob (MV ČR, 2008). Přes 30% nehod zavinili řidiči věkového rozmezí 25 až 34 let a velkou skupinu tvoří i řidiči věkové skupiny 35 až 44 let. Mladí řidiči (do 35 let) jsou vysoce rizikovou skupinou, a to jak z pohledu dopravních nehod a usmrcení, tak také z pohledu zavinění dopravních nehod pod vlivem alkoholu nebo jiných drog. Nejvíce obětí na lidských životech připadá na páteční nehody, při kterých zahynulo 189 osob. Velmi vysoký počet usmrcených připadá i na sobotní nehody (180 osob). Znamená to také, že na dobu víkendu (tj. pátek až neděle) připadá bezmála polovina (543 osob, tj. 48,3%) z celkového počtu usmrcených osob v roce 2007 (MV ČR, 2008). Z pohledu nehod zaviněných pod vlivem alkoholu nebo jiné drogy se můžeme domnívat, že právě páteční a sobotní nehody jsou zaviněné vyšší návštěvností různých zábavních akcí, koncertů, diskoték aj.

O tom, že alkohol a jiné drogy za volantem jsou v České republice problém, svědčí i následující údaje. Za rok 2004 Policie ČR zjistila u řidičů motorových vozidel 20 506 přestupků – jízda pod vlivem alkoholu, z toho 19 835 u občanů České republiky a 1710 u cizinců. Policie ČR na místě uložila celkem 1702 pokut v celkové výši 1 534 800 Kč. 18 804 přestupky byly předány k řešení do správního řízení.

Jedním z důvodů vysoké míry nehodovosti a vysokého počtu usmrcených osob v důsledku řízení pod vlivem návykových látek je fakt, že mladí lidé věří v různé mýty a polopravdy. Mezi nejčastější patří:

1. pokud je cesta, kterou musím ujet, krátká (do 20 km), tak je malé riziko, že se něco stane, i když jsem pil alkohol/ užíval jiné drogy.

Není to pravda – významná část nehod se stane na cestě do 3 kilometrů.

2. pokud jsem spolucestující, tak mi není nic do toho, v jakém stavu je řidič – je to jeho zodpovědnost.

Pravda to je částečně. Z pohledu zákona o provozu na pozemních komunikacích je zodpovědnost na řidiči. Z pohledu selského rozumu a zodpovědného postoje k vlastnímu životu a zdraví je zodpovědnost na nás.

3. pokud vypiji menší množství alkoholu (2 – 3 piva, 4dcl vína), nemá to vliv na moje vnímání, rozhodování a chování.

Není to pravda. I malé množství alkoholu (1 a více piv, 2 dcl a více vína) má vliv na Vaše vnímání, rozhodování a chování. I když si to nemusíte uvědomovat.

4. po užití marihuany (nebo jiné drogy) se dokážu na řízení líp koncentrovat a tudíž řídit bezpečněji.

Není to pravda. Můžete se líp koncentrovat, resp. můžete mít pocit, že se líp koncentrujete. Na bezpečnost řízení to však vliv nemá. Vaše reakce mohou být zpomalené a vnímání reality zkreslené, což zvyšuje riziko nehody.

5. když vyrážím na nějakou akci (koncert, diskotéka, pařba, festival), tak neřeším, jak se dostanu domů, vždy se najde bezpečný způsob. Nebudu riskovat jízdu/ spolujízdu pod vlivem drog, vím, že to je nebezpečné.

Není to pravda. Častokrát bezpečný způsob je komplikovaný, namáhavý nebo drahý (jít pěšky, taxíkem, čekat dlouho na noční autobus aj). Pod vlivem drog přemýšlíte jinak než před akcí. Šance, že zvolíte nebezpečné řešení, je mnohem vyšší než „za střízliva“.

6. pokud je člověk dobrý řidič, kompenzuje skutečnost, že je pod vlivem alkoholu a jeho řízení je bezpečné.

Není to pravda. I řízení zkušeného řidiče pod vlivem drog je vysoce rizikové.

 

Dopad alkoholu a jiných drog na řízení motorového vozidla je dostatečně známý – snižuje rychlost a přesnost reakce řidiče, vyvolává únavu, snižuje jeho pozornost a často zvyšuje i jeho agresivitu za volantem.

 

Zdroje:

Ministerstvo vnitra ČR (2008): Statistiky nehod (staženo z http://www.mvcr.cz/statistiky/nehody.html - dne 15. 7. 2008)
Štikar, J., Hoskovec, J., Štikarová, J. (2003): Psychologie v dopravě. Karolinum, Praha.
Havlík, K. (2005): Psychologie pro řidiče. Portál, Praha.
Štikar, J. (2006): Psychologická prevence nehod. Karolinum, Praha.


Nahoru
*/ ?> Drogy a řízení – mýty a polopravdy Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet