Primární prevence

28.02.2006

Cílové skupiny preventivních adiktologických programů

Zveřejnil: Mgr. Barbara Janíková | Poslední úprava: 28.02.2006

Cílové skupiny preventivních adiktologických programů tvoří osoby, jimž jsou určeny preventivní programy, resp. na které jsou preventivní programy zacíleny. Jedním ze tří hlavních požadavků na jakýkoli preventivní program je, aby měl svoji jasně definovanou cílovou skupinu, kterou lze popsat např. prostřednictvím základních znaků, jako je věk, pohlaví, vzdělání, příslušnost k určité sociální skupině, projevy rizikového chování atd. Realizátor každého programu přitom musí kromě popisu cílové skupiny také uvést kapacitu programu (každý program může být prováděn při nějakém minimálním a maximálním počtu osob).

Podstatnou součástí definování cílových skupin pro jednotlivé preventivní programy je také zdůvodnění, tedy proč je daný program vhodný právě pro tyto cílové skupiny a ne nějaké jiné, jaké problémy či specifika definované cílové skupiny program řeší a jak atd. Preventivní program musí respektovat specifické problémy a potřeby své cílové skupiny a jeho součástí tedy musí být i popis způsobu, jakým tyto informace poskytovatel získává a dále musí obsah popis (včetně zdrojů informací) proč a jak je koncipován právě s ohledem na specifické potřeby jeho cílových skupin. Při popisu cílové skupiny požadují standardy (MŠMT, 2005) výběr alespoň 3–5 kritérií, která jsou relevantní vůči realizovanému programu. Kromě kritéria věku, profese, sociálního postavení, zdravotního stavu atd., můžeme uvažovat také o kritériích jako je etnická příslušnost, vyznání, příslušnost k určité neformální sociální či ideologické skupině atd. (Miovský, Zapletalová, 2006).

 


Nahoru
*/ ?> Cílové skupiny preventivních adiktologických programů Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet