Primární prevence

08.02.2011

Unplugged: Program primární prevence pro žáky 6. tříd základních škol

Zveřejnil: Mgr. Lucie Jurystová | Poslední úprava: 08.02.2011

Školy jsou vhodným prostředím pro prevenci užívání alkoholu, tabáku i nelegálních drog. Je to hlavně díky tomu, že každoročně nabízejí nejsystematičtější a nejefektivnější možnost oslovit značný počet studentů. Dalším důvodem je, že se zaměstnanci školy mohou zaměřit na žáky ve věku, kdy ještě nemají pevný názor na kouření a užívání jiných návykových látek. Posledním důvodem je, že se jako součást preventivního přístupu dají použít i obecné školní osnovy (pozitivní klima ve škole např. slouží jako protektivní faktor proti užívání drog). Program UNPLUGGED lze ve škole doplnit vytvořením celkové strategie pro drogovou prevenci. Měl by být v souladu s dalšími intervencemi a zapadat do celkové koncepce.

Program Unplugged jsou osnovy pro školní drogovou prevenci vycházející z principu komplexního vlivu sociálního prostředí (CSI). Při přípravě programu byly zohledněny výsledky předchozích výzkumů. Kurikulum programu Unplugged má proto tyto hlavní charakteristiky:

  • Program vychází z principu komplexního vlivu sociálního prostředí, interaktivity a zapojení témat osobních dovedností a normativních přesvědčení.
  • Cílovou skupinou jsou dospívající ve věku 12 až 14 let, protože v právě v tomto věku začínají experimentovat s drogami (především s tabákem, alkoholem a konopím).
  • Náplň programu se zaměřuje na snižování počtu dětí začínajících užívat návykové látky či oddalování přechodu od experimentování s drogami k pravidelnému užívání.
  • Program se skládá z dvanácti hodin, které jsou připraveny tak, aby bylo možno provést každou z nich v rámci jedné vyučovací hodiny. Počet hodin byl stanoven na základě zjištění, podle kterých jsou programy s méně než deseti hodinami méně účinné než programy s průměrně patnácti vyučovacími hodinami.
  • Lekce jsou zaměřeny na konopí a další nelegální drogy, ale také na tabák a alkohol.

Program Unplugged se skládá z dvanácti vyučovacích hodin rozdělených na tři komponenty, vytvářející tři kategorie vyučovacích hodin:

  1. Informace a postoje
  2. Interpersonální dovednosti
  3. Intrapersonální dovednosti

Tyto tři kategorie nejsou seřazeny postupně, protože jsme se raději rozhodli pro hladkou a rozmanitou návaznost vyučovacích hodin, ve kterých se v průběhu programu rozvíjí skupinová dynamika i interaktivita. Níže uvedená tabulka nabízí přehled o typu aktivit a charakteru vyučovacích hodin v programu Unplugged. Doporučujeme, aby si pedagogové cíle vyučovacích hodin nenechávali pouze pro sebe, ale sdělili je žákům, aby i oni mohli přispívat k jejich splnění, mohli nad nimi přemýšlet a zaměřovat se na ně.

Jak Unplugged vznikl?

Projekt EU-Dap  „Implementation of European Drug Addiction Prevention trial at a population level“ vznikl před více než osmi lety a byl realizován v rámci tříletého projektu podpořeného Evropskou komisí v letech 2002-2005. Účastnilo se jej sedm zemí EU. Projekt byl vyhodnocen jako úspěšný a díky výsledkům bylo navrženo jeho pokračování. K němu byly přizvány další 3 země – mezi nimi Česká republika. Vznikl projekt číslo A/790627 – EUDAP2 – „Implementation of European Drug Addiction Prevention“.

Cílem projektu bylo ověření možností implementace CSI modelu primární prevence s důrazem na oblast užívání návykových látek v podmínkách vybraných základních škol. Dále ověření efektivity tohoto modelu primární prevence pro oblast užívání návykových látek. A v neposlední řadě zjistit personální, materiálovou a finanční náročnost implementace tohoto modelu v podmínkách běžných ZŠ a jeho součinnost s tzv. minimálním preventivním programem. V současné době je projekt v České republice na svém konci a probíhá analýza dat shromážděných v rámci jeho evaluace efektivity.


Nahoru
*/ ?> Unplugged: Program primární prevence pro žáky 6. tříd základních škol
Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet