Primární prevence

08.02.2011

Systém školení v metodice Unplugged

Zveřejnil: Mgr. Lucie Jurystová | Poslední úprava: 08.02.2011

Program UNPLUGGED jsou osnovy pro školní drogovou prevenci vycházející z principu komplexního vlivu sociálního prostředí. Využití komplexního modelu na základě sociálního vlivu implikuje, využití interaktivních vyučovacích metod. K tomu je nezbytné, aby učitelé, kteří budou zapojeni do intervence, měli kromě materiálů pro provádění programu i možnost zapojit se do specifického školení v oblasti interaktivní školní práce. Centrum adiktologie ve spolupráci s regionálními institucemi realizuje školení v metodice Unplugged pro pedagogické pracovníky, ale i další profesionály z oblasti prevence, kteří se rozhodnou pro používání metodiky Unplugged.

Mezinárodní systém školení v metodice Unplugged – Eu-Dap Faculty

Systém školení v metodice v České republice vychází z cílů projektu Eu-dap Faculty. Jedná se o mezinárodní projekt koordinovaný belgickými odborníky, který si klade za cíl vzdělávání v metodice Unplugged v evropských zemích včetně České republiky (Belgie, Španělsko, Rakousko, Švédsko, Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Řecko ad.) i mimo Evropu (Libanon, Saúdská Arábie ad.). Prostřednictvím pravidelných školení zástupců jednotlivých zemí se témata a lekce programu stále vyvíjí, inovují a zároveň se předávají národní zkušenosti s implementací programu do škol.

Systém školení v České republice

V současné době se v rámci mezinárodní koncepce diseminace v České republice rozvíjí síť školitelů Unplugged. Na mezinárodním poli je za každý stát odpovědný tzv. master trenér, který garantuje obsahovou kvalitu realizovaných školení, hierarchicky níže jsou tzv. certifikovaní trenéři, kteří (obdobně jako master trenér) v této metodice přímo vzdělávají pedagogické pracovníky. Trenéři jsou rovněž garanty odborného zázemí po dobu realizace programu ve škole prostřednictvím průběžných setkávání s vyškolenými absolventy kurzu, tedy pedagogickými pracovníky, kteří program aktuálně ve třídách uskutečňují.

V rámci dvoudenního školení (16 hodin) určeného pro přímé realizátory programu ve třídách jsou probírány základní informace o programu. Zejména o jeho struktuře, postoji a metodologii, která je zapotřebí pro práci se životními dovednostmi a sociálním vlivem. Lektor se zaměřuje na postoje učitelů a důležité otázky spojené se stylem výuky. Školení není pouze instruktážní, ale také vysoce interaktivní a participanti si nacvičují části vyučovacích hodin a aktivit využívaných v programu. Při takových aktivitách mají učitelé možnost vyzkoušet si program a ocitnout se na židlích, na nichž sedávají žáci.

Součástí kurzu je i 12 hodin následných skupinových setkávání s lektorem během realizace programu rozdělených do 3-4 etap, v rámci nichž si účastníci upevňují a rozšiřují znalosti nabyté v kurzu, sdílejí, předávají a evaluují zkušenosti z realizace programu ve třídě.

Podmínkou získání osvědčení je naplnění 90% docházky z dvoudenního kurzu a 80% docházky z průběžných setkávání. Osvědčení dokládá oprávnění k používání metodiky Unplugged a rovněž k pořízení materiálů pro program (Manuál pro učitele, barevné pracovní sešity pro žáky a karty).

 

Více informací o školení a podmínkách získání osvědčení najdete na internetových stránkách www.adiktolog.cz.


Nahoru
*/ ?> Systém školení v metodice Unplugged Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet