Primární prevence

24.02.2011

Model komplexního vlivu sociálního prostředí v primární prevenci

Zveřejnil: PhDr. Petr Novák | Poslední úprava: 24.02.2011

Chování lidí je ovlivněno mnoha různými intrapersonálními a interpersonálními vlivy. Model komplexního vlivu sociálního prostředí (comprehensive social influence approach) představuje jeden z možných teoreticko-metodologických přístupů k problematice primární prevence rizikového chování.

Multifaktoriální teorie problémového chování  (Jessor & Jessor, 1977; Jessor et al., 2003) poukazuje na fakt, že by se preventivní strategie měly zaměřovat na rizikové chování v celé jeho šíři. Z toho však vyplývají nezbytné podmínky formulace efektivních preventivních strategií. Těmito podmínkami jsou nejen praktická zkušenost s prováděním primárněpreventivních intervencí, ale zároveň  kvalitní teoretické zakotvení a profesní orientace v této problematice. V odborné literatuře (např. EMCDDA, 2010) je popsána celá řada konceptů a teoretických modelů užívaných v primární prevenci. Efektivita preventivních programů rizikového chování se výrazně zvyšuje, právě pokud jsou jednotlivé modely vzájemně kombinovány a nejsou užívány samostatně. V případě prevence užívání návykových látek je využití programů, které jsou postaveny pouze na strohém předávání informací považováno za nedostačující a je vhodné je doplnit o interaktivní část zaměřenou na rozvoj sociálních dovedností (Gabrhelík, 2010). Model komplexního vlivu sociálního prostředí (comprehensive social influence approach; Sussman et al., 2004) patří do skupiny modelů akcentujících význam sociálních faktorů (zejména rodiny, vrstevníků a médií), které hrají významnou roli především v počátečných fázích drogové kariéry (EMCDDA, 2010). Zaměřuje se na získávání interpersonálních a intrapersonálních dovedností. Rozvíjí tedy jednotlivé sociální dovednosti, pokouší se o korekci normativních přesvědčení (normativní vzdělávání) a zároveň doplňuje znalosti žáků v oblasti návykových látek (Jurystová et al., 2009). Velký důraz je kladen především na evidence-based efektivitu (např. snížení počtu těch, kteří začali návykové látky užívat, opoždění začátku užívání, pomalejší nárůst nebo snížení frekvence užívání drog) a  na obsah programu, který  by měl být vždy přesně zaměřen na předem definovanou cílovou skupinou (např. žáci konkrétního věku). V českém prostředí využívá modelu komplexního vlivu sociálního prostředí například metodika primárněpreventivního programu Unplugged (Van der Kreeft et al., 2009) , který je školním metodikům prevence a široké odborné veřejnosti zprostředkováván v rámci projektu VYNSPI (CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK). Bližší informace k možnosti vzdělávání v metodice Unplugged je možné nalézt na www.adiktolog.cz.

 

Literatura:

EMCDDA (2010). Manuals: Prevention and evaluation resources kit (PERK). Step 2a: Models and theories. Retrieved 22. 1. 2011 from: http://www.emcdda.europa.eu/publications/perk/resources/step2a/theory.

Gabrhelík, R. (2010). Teoretické modely v primární prevenci a základní typy preventivních programů. In: Miovský, M., Skácelová, L., Zapletalová, J., Novák, P. (Eds.) (2010). Primární prevence rizikového chování ve školství. Praha: Sdružení SCAN, Univerzita Karlova v Praze & Togga.

Jessor, R., Turbin, M. S., Costa, F. M., Dong, Q, Znahg, H., Changhai, W. (2003). Adolescent problem behavior in China and the United States: A cross national study of psychosocial protective factors. Journal of Research on adolescence, 13, 3, 329–360.

Jessor, R. & Jessor, S. L. (1977). Problem behavior and psychosocial development: A longitudinal study of youth. New York: Academic Press.

Jurystová, L., Gabrhelík, R., Miovský, M. (2009). Formativní evaluace procesu implementace preventivního programu Unplugged školními metodiky prevence. Adiktologie, (9)1, 10–19.

Sussman, S., Earleywine, M., Wills, T., Cody, C., Biglan, T., Dent, C. W. (2004). The motivation, skills, and decision-making model of ‘drug abuse’ prevention. Substance Use & Misuse, 39, 1971–2016.

Van der Kreeft, P., Wiborg, G., Galanti, M.R., Siliquini, R., Bohrn, K., Scatigna, M., Lindahl, A.M., Melero, J.C., Vassara, M., Faggiano, F., the EU-Dap Study Group. (2009). Unplugged”: a new European school program against substance abuse. Drugs Education Prevention and Policy 16, 167–181.

 


Nahoru
*/ ?> Model komplexního vlivu sociálního prostředí v primární prevenci Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet