Primární prevence

05.01.2011

Drogy a dopravní nehody

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 05.01.2011

Evropská unie ve své Chartě bezpečnosti silničního provozu navrhla cíl snížení počtu smrtelných úrazů do roku 2010 o 50 % oproti roku 2001. K dosažení kýžené změny jednotlivé státy realizují množství dopravně-bezpečnostních opatření. Přestože členské státy přistupují k dopravně-bezpečnostním intervencím progresivně, zůstávají počty smrtelných úrazů při dopravních nehodách v Evropské unii stále nepřijatelně vysoké: 1,3 milionu dopravních nehod ročně způsobí 43 000 smrtelných úrazů a 1,7 milionu zranění. Za hlavní příčinu smrtelných úrazů je považováno chování účastníků silničního provozu: nepřiměřená rychlost, požití alkoholu nebo drog, únava, nepoužívání bezpečnostních pásů nebo ochranných přileb.

Podíl dopravních nehod způsobených užíváním alkoholu, nelegálních drog a léků se v posledních letech neustále zvyšuje. V roce 2008 evidovala Policie ČR 7 252 nehod zaviněných pod vlivem alkoholu (4,8 % z celkového počtu) - 80 usmrcených a 2 972 zraněných osob (MV ČR, 2009). Znamená to, že v průměru byla každá 12. osoba usmrcena při nehodě zaviněné pod vlivem alkoholu (Šucha, 2009).

Od roku 2003 jsou analyzovány nálezy etanolu a ostatních drog u zemřelých účastníků dopravních nehod pitvaných na odděleních soudního lékařství v ČR. V roce 2008 bylo analyzováno 1 040 zemřelých účastníků dopravních nehod, z toho 387 řidičů. Zemřelí řidiči byly na etanol pozitivní ve 29,2 %, na jednu nebo více ostatních sledovaných drog ve 12,7 % (nejčastěji se jednalo o stimulancia a kanabinoidy). Pozitivní na etanol byli nejčastěji zemřelí muži ve věku kolem 40 let, na stimulancia a konopné látky osoby ve věku 30 let (Mravčík et al., 2010; Mravčík et al., 2009).

Dopravně-preventivní a bezpečnostní opatření je tedy nutné zaměřit zejména na řidiče ve věku 30-40 let (ale také na dospívající a mladé dospělé), na řidiče osobních automobilů, kteří nedodržují dopravní předpisy ve smyslu agresivního jednání a nedostatečného věnování se řízení. Dále ale také na řidiče starší 65 let, na řidiče motocyklů a na řidiče, kteří jezdí převážně o víkendech nebo se v této době chovají rizikově.

 

Použitá literatura

Mravčík, V., Pešek, R., Horáková, M., Nečas, V., Škařupová, K., Šťastná, L., Škrdlantová, E., Kiššová, L., Běláčková, V., Fidesová, H., Nechanská, B., Vopravil, J., Kalina, K., Gabrhelík, R., Zábranský, T. (2010). Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2009. Praha: Úřad vlády ČR.

Mravčík, V., Zábranský, T., Vorel, F. (2010). Výskyt etanolu a dalších drog u smrtelných dopravních nehod v České republice v r. 2008. Časopis lékařů českých, 149(7), 332-336.

MV ČR (2009). Analýza nehodovosti v roce 2008. Praha: Ministerstvo vnitra ČR.

Šucha, M. (2009). Preventivní aktivity a jejich efektivita v kontextu dopravního systému. In M. Šucha (Ed.). Agresivita na cestách. 23-36. Olomouc: FF UP v Olomouci.

 

Článek vznikl za podpory projektu „Další profesní vzdělávání pracovníků v adiktologickém výzkumu“, číslo projektu: CZ.2.17/1.1.00/31458.


Nahoru
*/ ?> Drogy a dopravní nehody Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet