Primární prevence

16.04.2006

Užitečné internetové odkazy k primární prevenci

Zveřejnil: doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D. | Poslední úprava: 16.04.2006

Zde uvádíme odkazy na domácí i zahraniční webové stránky, které jsou (alespoň částečně) věnovány problematice primární prevence. Všechny zde uvedené internetové odkazy na instituce zabývající se primární protidrogovou prevencí nepovažujte, prosíme, za úplné. Postupem času údaje doplňujeme.

Odkazy s teoreticko-výzkumnými informacemi v ČR:
http://www.drogy-info.cz/index.php/pomoc/primarni_prevence - Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, informace o primární protidrogové prevenci - v této části naleznete definice, návody a užitečné kontakty.
http://www.evaluaceppp.cz/- Projekt Evaluace komunitního programu primární prevence – informace o výzkumném projektu o.s. Prev-Centrum a Psychologického ústavu Akademie věd ČR.
http://www.odrogach.cz/ - Informační portál primární prevence občanského sdružení SANANIM


Kontakty na organizace, které se věnují primárně-preventivním drogovým aktivitám v ČR:
http://www.drogy.net/databaze-kontaktu/ - Vyhledávání v databázi kontaktů Informačního portálu primární prevence o.s. SANANIM.


Some useful internet reference sources of theoretical-science informations: (Vybrané zahraniční odkazy s teoreticko-výzkumnými informacemi: )
http://www.emcdda.europa.eu/index.cfm?fuseaction=public.Content&nNodeID=1568&sLanguageISO=EN - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) - Recent EMCDDA activities focus on developing indicators and comparable information standards for the prevention field so as to be able to assess the targets of the EU action plan.
http://www.prevnet.net/page.php?id=1 - Prevnet Network - it is a European network of bodies promoting the use of telematics for the prevention of drugs and other substance misuse.
http://www.drugabuse.gov/prevention/ - National Institute on Drug Abuse (NIDA) – presenting Preventing Drug Use among Children and Adolescents: A Research-Based Guide for Parents, Educators, and Community Leaders.
http://www.unodc.org/youthnet/youthnet_action.html - United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) - The Global Youth Network project is run by UNODC to increase youth involvement with the international community in developing drug abuse prevention policies and programmes. The network has three main objectives: increase communication between youth groups and UNODC, collect and disseminate information on good practices and build the capacity of youth groups across the world to successfully conceptualise and implement drug abuse prevention projects.
http://www.cph.org.uk/nccdp.asp - National Collaborating Centre for Drug Prevention (NCCDP) - it is a research partnership between the National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) and the Centre for Public Health at Liverpool John Moores University. The NCCDP helps build the evidence base for drug prevention focusing including the contributions of drug prevention to wider public health issues.
http://www.eurocare.org/ - European Alcohol Policy Alliance – internet site of the alliance of voluntary and non-governmental organisations representing a diversity of views and cultural attitudes and concerned with the impact of the European Union on alcohol policy in Member States.
http://www.lwl.org/LWL/Jugend/KoopSucht/de/Praevention - Prävention in Deutschland


Nahoru
*/ ?> Užitečné internetové odkazy k primární prevenci Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet