Léčba a následná péče

01.08.2007

Evaluace výsledků léčby v terapeutické komunitě

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 01.08.2007

V roce 2007 byla zahájena realizace výzkumné studie „Evaluace výsledků léčby v terapeutické komunitě – EVLTK“. Jedná se o výzkumnou studii první svého druhu v České republice, která hodnotí výsledky léčby v terapeutických komunitách pro drogově závislé. Hlavním cílem výzkumné studie je zjistit, k jakým změnám dochází u klientů, kteří absolvují léčbu v terapeutické komunitě pro drogově závislé. Informace budou využity pro hodnocení výsledků léčby v terapeutických komunitách pro drogově závislé v ČR.

Výzkumná studie zahrnuje pět terapeutických komunit (TK SANANIM Němčice, TK Karlov, TK Pocestný Mlýn, TK Nová Ves, TK White Light I.). Klienti těchto terapeutických komunit budou dotazování v období nástupu léčby, ukončení léčby a dále 3, 6 a 12 měsíců po ukončení léčby. Do vstupní části výzkumné studie budou zahrnuti všichni klienti, kteří nastoupí léčbu v letech 2007 a 2008. Prospektivní část výzkumné studie se týká pouze klientů, kteří absolvují alespoň 2/3 délky programu dané terapeutické komunity.

Očekávané výsledky léčby v terapeutické komunitě lze rozdělit do čtyř hlavních oblastí:

  1. redukce problémového užívání drog a alkoholu,
  2. zlepšení v osobním a sociálním fungování,
  3. snížení rizik v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti
  4. zlepšení kvality života.

Na financování se podílí: Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Grantová agentura Univerzity Karlovy, Schering-Plough Central East AG.

Další informace o výzkumné studii EVLTK podá hlavní řešitel Mgr. Martin Šefránek (e-mail: sef.m@centrum.cz, kontaktní telefon: 383 396 120 (TK SANANIM Němčice).

Další informace o projektu naleznete na www.terapeutickekomunity.org.


Nahoru
*/ ?> Evaluace výsledků léčby v terapeutické komunitě Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet