Léčba a následná péče

09.07.2009

Svépomocné internetové stránky pro uživatele alkoholu

Zveřejnil: PhDr. Petra Vondráčková Ph.D. | Poslední úprava: 09.07.2009

Internet je pro člověka v dnešní době informačním zdrojem, který je snadno přístupný a uživatelsky přátelský. Mezi daty, které na něm lze nalézt, patří i informace o užívání alkoholu a jeho léčbě. K takovýmto stránkám lze zařadit i webové stránky svépomocných skupin jako jsou hnutí Anonymních alkoholiků, Dospělé dětí alkoholiků nebo svépomocné hnutí Moderate management (kontrolované užívání).

Jejich webové stránky jednak informují o filozofii těchto hnutí, principech léčby. Dále na nich lze nalézt kontakty na skupiny v jednotlivých městech, včetně toho v kolik hodin a kde se jejich členové scházejí (Humpreys & Klaw, 2001; Roth & Tan, 2007). Nedávno vytvořené internetové obousměrné komunikační aplikace jakými jsou scype, chaty či emailová pošta umožnily vznik online svépomocných skupin – skupin, které se scházejí a komunikují spolu prostřednictvím internetu. V České republice není zatím přístupná žádná online svépomocná skupina Anonymních alkoholiků. Uživatelé alkoholu, kterým je blízký přístup hnutí Anonymních alkoholiků, mohou tuto službu využít na slovenských webových stránkách http://www.triezvypriestor.net/ a pro ty jazykově vybavenější je možné stát se členy zahraničních online anonymních svépomocných skupin jako jsou například http://www.stayingcyber.org/, http://stepchat.com/, http://health.groups.yahoo.com/group/ASOBERREALITY, http://www.moderation.org/chat/.

Způsob komunikace na internetových svépomocných stránkách

Komunikace v těchto skupinách probíhá ve dvojí formě a) synchronizované a b) asynchronizované (Roth & Tan, 2007).

a) synchronizovaná komunikace

V rámci synchronizovaného setkání se komunikace mezi členy skupiny děje v reálném čase. Pro komunikaci jsou nejčastěji využívány chatovací místnosti. Na webových stránkách jsou inzerovány časy, ve kterých jednotlivé setkání začínají. Například na stránkách http://stepchat.com/ je uveden týdenní rozvrh začátku jednotlivých skupin, včetně chatových místností (viz obrázek 1) (Roth & Tan, 2007).

b) asynchronizovaná komunikace

Asynchronizovaná online internetová skupina probíhá ve formě diskusních skupin, které jsou otevřeny po nějaký čas. Například ve slovenské verzi na stránkách http://www.triezvypriestor.net/ každý týden jeden dobrovolník otevře skupinu v neděli dopoledne tématem, kterým může být některý z 12 kroků (zásad) Anonymních alkoholiků, tradice anebo jiný materiál, který souvisí se závislostí na alkoholu. Členové mají možnost přispívat během týdne do diskuze. Skupina na zvolené téma je vždy uzavřena v sobotu večer. Pokud člen skupiny chce v do diskuze přispět něčím mimo téma, má také možnost, ale musí příspěvek označit písmeny MT (mimo téma). Ve slovenské verzi komunikace probíhá prostřednictvím emailové korespondence. V jiných verzích se také používá internetových vývěsních tabulí. Výhodou této verze je více času na přemýšlení nad odpověďmi a možnost reagovat na dané téma později (Roth & Tan, 2007). 

Výhody a nevýhody internetových svépomocných skupin

Využít internetu pro setkávání svépomocných skupin pro uživatele alkoholu s sebou přináší řadu pozitiv ale i některá negativa.

a) výhody

Mezi výhody, které se nejčastěji v této souvislosti uvádějí, lze zmínit

 • vysoký stupeň anonymity,
 • možnost zastření sociodemografických charakteristik uživatele jako je barva pleti, pohlaví či věk,
 • časová a prostorová flexibilita,
 • možnost objevit se v terapeutickém prostředí až ve chvíli, když  se člen skupiny cítí pohodlně a chce o své přítomnosti dát vědět ostatním,
 • díky psanému projevu větší kontrola nad vlastními reakcemi a myšlenkami,
 • dále i to, že výsledkem těchto skupin je často trvalý záznam a člen se tak může ke skupinové interakci a jednotlivým myšlenkách opakovaně vracet (Finfgeld, 2000).

b) nevýhody

K nejčastěji zmiňovaným nevýhodám těchto online svépomocných skupin patří

 • ochuzení projevu o neverbální komunikaci, což je nyní částečně již zlepšeno používáním emotikonů,
 • nedostatek vizuálního kontaktu, který může zkomplikovat poznání drobných nuancí v projevu,
 • obecně se udává, že déle trvá vytvoření skupinového společenství v online prostředím než v přímé komunikaci,
 • užívání internetu může podnítit objevení se závislostního chování na internetu,
 • jako poslední nevýhoda bývá uváděno riziko podpoření sociální izolace (Finfgeld, 2000). 

Internetové svépomocné skupiny pod lupou výzkumníků

V roce 2001 provedli autoři Humpreys & Klaw studii, ve které porovnávali členy klasické svépomocné skupiny a internetové svépomocné skupiny. Do výzkumu bylo zařazeno 177 účastníků. Mezi závěry jejich výzkumu patří skutečnost, že 80% členů těchto skupin předtím nikdy nevyhledalo léčbu alkoholu a dále to, že nejčastějšími členy těchto skupin byly ženy (což autoři dávají do souvislosti s větší stigmatizací žen uživatelek)  a mladiství (kteří zase vnímají tento způsob intervence jako pro ně přirozený). Mezi nejčastější důvody, proč jedinci vyhledali online skupiny, patřil snadný přístup k počítači, možnost být v kontaktu se svépomocnou skupinou v jakoukoliv denní dobu, důležitost soukromí a absence klasických svépomocných skupin v blízkém okolí.  

Použitá literatura

Fingfeld, D.L. (2000). Therapeutic groups online: The good, the bad, and the unknown. Issues in Mental Health Nursing, 21(3), 241-255. 

Humphreys, K., & Klaw, E. (2001). Can targeting non-dependent problem drinkers and providing internet-based services expand access to assistance for alcohol problems?: A study of the Moderation Management self-help/mutual aid organization. Journal of Studies on Alcohol, 62, 528-532. 

Roth, J.D., Tan, E.M. (2007). Analysis of a Online Al-Anon Meeting. Journal of Groups in Addiction & Recovery, 2 (1), 5-40.

 


Nahoru
*/ ?> Svépomocné internetové stránky pro uživatele alkoholu Ilustrační foto

 • Sdílet článek
 • Sdílet