Léčba a následná péče

07.08.2010

Incentivní terapie - systematický rozvoj funkčních postupů v léčbě závislosti

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 07.08.2010

Incentivní terapie (contingency management) je relativně nový léčebný postup, používaný především v rámci léčby duševních poruch a léčby závislostí na návykových látkách. Tento přístup byl vyvinut (především v USA) na podkladě principů behaviorální terapie a je velmi účinný nejen v léčbě duševních poruch, ale také v léčbě závislostí.

Principem terapie je udílení různých typů odměny (nebo její neudělení) pacientům v závislosti na jejich chování, jímž většinou je dodržování nebo nedodržování pravidel léčebného programu (v případě uživatelů drog jde většinou o docházku na domluvené schůzky, průkaznou abstinenci od legálních a/nebo nelegálních drog atd.). Cílem terapie je pomocí technik posilování systematicky měnit chování uživatelů drog (Petry, 2000), např. klienti odevzdávají vzorky moče a za každý vzorek negativní na drogy obdrží odměnu. Nejčastější formou odměny jsou poukázky na zboží či služby, nebo peněžní obnos.

Řada studií prokázala, že incentivní terapie je efektivní při udržování klientů v léčbě a při redukci užívání drog. Higgins et al. (1993) provedli studii, ve které náhodně přiřazovali uživatele závislé na kokainu do dvou skupin. První skupina procházela klasickou léčbou o 12 stupních, druhá incentivní terapií. Klienti ve druhé skupině obdrželi odměnu vždy, když poskytli vzorek moči negativní na drogy. Odměnou byla individuální behaviorální terapie ve spojení s poukázkami. Autoři uvádějí, že klienti léčení incentivní terapií zůstávali v léčbě významně delší dobu a také významně snížili užívání kokainu oproti klientům z první skupiny. Vzhledem k tomu, že z tohoto výzkumu nebylo zřejmé, zda lze výsledky připsat působení behaviorální terapie nebo poukázkám, provedli Higgins et al. (1194) další studii, která se zaměřila na toto téma. Klienti intenzivní ambulantní behaviorální terapie závislí na kokainu byli přiřazeni do dvou skupin, kdy jedna skupina dostávala poukázky v závislosti na abstinenci od drog a druhá nikoli. Výsledky jednoznačně prokázali pozitivní vliv poukázek na setrvání v léčbě, na její dokončení a také na délku abstinence od kokainu.

Příznivé účinky incentivní terapie se nevztahují pouze na léčbu klientů závislých na kokainu. Jiné studie prokázaly zlepšení výsledků léčby u klientů závislých na konopných drogách (Budney et al., 2000), cigaretách (Roll et al., 1996), alkoholu (Petry et al., 2000), opioidech (Bickel et al., 1997), benzodiazepinech (Stitzer, 1983) a na více drogách současně (Piotrowski et al., 1999).

Správně indikovaná a prováděná incentivní terapie se neprojevuje pouze na komplianci k léčbě či abstinenci, ale má pozitivní dlouhodobý přesah i do dalších oblastí života klienta. Ve Spojených státech amerických se v současnosti jedná o jeden z nejužívanějších druhů terapie závislostí na návykových látkách, a pro léčbu závislostí na stimulantech je metodou první volby.

 

Literatura

Bickel, W. K. & Amass, L. (1997). Effects of adding behavioral treatment to opioid detoxification with buprenorphine. Journal of Consulting & Clinical Psychology, 65(5), 803-811.

Budney, A. J., Higgins, S. T., Radonovich, K. J., Novy, P. L. (2000). Adding voucher-based incentives to coping skills and motivational enhancement improves outcomes. Journal of Consulting & Clinical Psychology, 68( 6), 1051-1062.

Higgins, S. T. & Budney, A. (1993). Achieving cocaine abstinence with a behavioral approach. Am J of Psychiatry, 150, 763-769

Petry, N. M., Martin, B, Cooney, J. L. et al. (2000). Give them prizes, and they will come: Contingency management for treatment of alcohol dependence. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68(2), 250-257.

Piotrowski, N. A., Tusel, D. J., Seels, K. L. et al., (1999). Contingency contracting with monetary reinforcers for abstinence from multiple drugs in a methadone program. Experimental and Clinical Psychopharmacology, 25(2), 207-218.

Roll et al., (1996). An experimental comparison of three different schedules of reinforcement of drug abstinence. Journal of Applied Behavior Analysis, 29(4), 495-506.

Stitzer, L. M. (1983). Contingent reinforcement for benzodiazapine-free urines: evaluation of a drug abuse treatment intervention. Journal of Applied Behavior Analysis, 15, 493-503.

 


Nahoru
*/ ?> Incentivní terapie - systematický rozvoj funkčních postupů v léčbě závislosti Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet